Organisatie

NUOVO Scholen is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs. De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving.

College van Bestuur

College van bestuur is belast met het besturen van de stichting. Hiertoe behoren onder andere het bepalen van het strategisch beleid van de stichting en de vormgeving van de bestuurlijke kaders waarlangs het beleid van de scholen wordt ontwikkeld. Ook geeft het college leiding aan het management van de scholen en geeft het advies en coaching aan het management. Het college van bestuur onderhoudt verder een functioneel en strategisch netwerk en het organiseert het overleg met de centrale medezeggenschapsorganen. 
U kunt het college van bestuur bereiken via bestuur@nuovo.eu.

Muriëlle van der Voort en Jeroen Kreijkamp

Het college van bestuur van NUOVO Scholen bestaat uit Muriëlle van der Voort (voorzitter college van bestuur) en Jeroen Kreijkamp  (lid college van bestuur).

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde. De raad van toezicht is onder meer belast met het goedkeuren van de begroting, jaarrekening, jaarverslag en het strategisch meerjarenbeleid.

Schoolleiding

Iedere school van NUOVO Scholen heeft een schoolleider die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn/haar school. De schoolleiders werken samen met het college van bestuur in het managementteam (MT NUOVO). Samen maken zij beleid op het gebied van humanresources-management, onderwijskwaliteit en financiën.

Het Bedrijfsbureau

Het Bedrijfsbureau van NUOVO Scholen is een professionele organisatie, die ondersteunend en faciliterend is voor het college van bestuur en de scholen. De belangrijkste werkzaamheden zijn: ondersteuning bestuurlijke taken, kwaliteitszorg onderwijs, het verzorgen en beheren van de personele en de financiële administratie, huisvestings- en facilitair beheer en juridische zaken.