Medezeggenschap

De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad van NUOVO Scholen die bestaat uit de volgende scholen: ACADEMIE TIEN (A10), Anna van Rijn College (AvR), International School Utrecht (ISU), Ithaka Internationale Schakelklassen (ISK), Leidsche Rijn College (LRC), MAVO Doorn (MDO), Openbaar Lyceum Zeist (OLZ), POUWER College (POU), Trajectum College (TJC), UniC, Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG), Vakcollege Maarsbergen (VCM), VMBO/MAVO Zeist (OVZ), VOLT! en X11, media en vormgeving.

Elke school vaardigt een personeelslid en een ouder of leerling af. Dit kunnen MR-leden zijn, maar dat hoeft niet.

De GMR voert maandelijks overleg met het college van bestuur (CvB). De GMR heeft op verschillende onderwerpen verschillende rechten. Dit kan het instemmingsrecht (het CvB mag een besluit niet uitvoeren zonder instemming van de GMR) zijn maar ook een adviesrecht (het CvB neemt het advies van de GMR serieus en reageert daar dan op). Dit op basis van Wet Medezeggenschap (WMS). Een aantal onderwerpen keren jaarlijks terug, zoals onder andere Begroting, Kwartaalrapportages, Strategisch beleid, Schoolplan en Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment spelen.
De GMR heeft halfjaarlijks overleg met alle MR-voorzitters,

De GMR van NUOVO Scholen doet dit met veel plezier. Wij beseffen dat de GMR in een open dialoog met de CvB een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van NUOVO Scholen.

Leden van de GMR in schooljaar 2022-2023 zijn:
Albert Willem Bennen (voorzitter, NXTM), Ron Jansen en Lara Cavdar (A10), Peter Vooges (AvR), Anne Logman en Jonathan Hankins (ISU), Tanja van den Hoven (ISK), Erik van der Werf (LRC), Marrit Postuma (NXTD), Lars Kruitwagen (OLZ),  Moniek Timmer (POU), Monique Sinkeldam en Paul Stam (UniC), Lilian Blom en Casper Voogt (USG), Lotte Oldenborg (VOLT!) en Marc van Loon (X11). De GMR wordt ondersteund door een externe ambtelijk secretaris: Maarten Bakker.