Medezeggenschap

De GMR is een afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het is de medezeggenschapsraad van NUOVO Scholen die bestaat uit de volgende scholen: ACADEMIE TIEN (A10), International School Utrecht (ISU), Ithaka Internationale Schakelklassen (ISK), Leidsche Rijn College (LRC), MAVO Doorn (MDO), Openbaar Lyceum Zeist (OLZ), POUWER College (POU), Trajectum College (TJC), UniC, Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG), Vakcollege Maarsbergen (VCM), VMBO/MAVO Zeist (OVZ), VOLT! en X11, media en vormgeving.

Elke school vaardigt een personeelslid en een ouder of leerling af. Dit kunnen MR-leden zijn, maar dat hoeft niet.

De GMR voert maandelijks overleg met het College van Bestuur (CvB). De GMR heeft op verschillende onderwerpen verschillende rechten. Dit kan het instemmingsrecht (het CvB mag een besluit niet uitvoeren zonder instemming van de GMR) zijn maar ook een adviesrecht (het CvB neemt het advies van de GMR serieus en reageert daar dan op). Dit op basis van Wet Medezeggenschap (WMS). Een aantal onderwerpen keren jaarlijks terug, zoals onder andere Begroting, Kwartaalrapportages, Strategisch beleid, Schoolplan en Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment spelen.
De GMR heeft halfjaarlijks overleg met alle MR-voorzitters,

De GMR van NUOVO Scholen doet dit met veel plezier. Wij beseffen dat de GMR in een open dialoog met de CvB een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van NUOVO Scholen.

Leden van de GMR in schooljaar 2019-2020 zijn:
Michael Funke (voorzitter, OLZ) en Ron Jansen en Uzeyir Taskan (A10), Anne Logman en Marloes Manni (ISU), Hilde de Vries (Ithaka), Erik van der Werf en Joris Tiemersma (LRC), Robbert van Sluijters (MDO), Nancy Osinga-Moorrees (OLZ), Christi Siderius (POU), Koen Assmann en Susanne G. Loeber (UniC), Lilian Blom en Julia van Reenen (USG), Albert Willem Bennen (VCM), Willem Blankwater (VMZ), Wessel Pitti en Tara Franken (VOLT!) en Marc van Loon en Marc van Seeventer (X11).
De GMR wordt ondersteund door een externe ambtelijk secretaris: Peter Clark.