Academie Tien

Academie Tien is een school voor mavo, havo en vwo in Leidsche Rijn. Leerlingen en docenten werken er samen om zo persoonlijke leerroutes te ontwikkelen richting een maatwerkdiploma.

Focus

Op Academie Tien krijgen leerlingen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau. Ze bepalen samen met vakdocenten en coaches welke inhoud en vorm aansluit bij hun ontwikkeling, op basis van kennis van de kerndoelen, eindtermen, data, interesses en motivatie. Als je weet wat je wilt leren, dan leer je pas écht.

Flexibiliteit

Iedereen houdt goed voor ogen wat een leerling precies moet kunnen voor het niveau dat hij/zij wil behalen. De doelen zijn helder en de structuur duidelijk, waardoor er ruimte is om flexibel om te gaan met de route ernaartoe. Samen met de coach bedenkt de leerling stap voor stap zijn/haar eigen leerroute. Er is ruimte voor keuzes, extra begeleiding en ondersteuning, maar ook voor versnelling en verdieping.

Stamgroepen en units

Leerlingen werken vanuit een stamgroep, waarin ongeveer 25 leerlingen zitten met één of meerdere coaches. Verschillende stamgroepen vormen samen een unit: met deze groep delen leerlingen een verdieping in het schoolgebouw en hiermee werken ze vaak samen.

Community

Op Academie Tien wordt veel samengewerkt. Samen met andere leerlingen, samen met docenten, maar ook samen met andere organisaties, familie en culturele instanties. Door samen te werken met anderen leer je veel, ook over jezelf. In de stamgroep en de unit werken leerlingen het meest, maar ook buiten de school zijn er veel partners waarmee gewerkt en geleerd wordt. Leren doe je samen.

Rooster

Iedere dag hebben leerlingen maximaal drie vakken. In plaats van een ‘gewoon’ rooster met meestal zeven of acht verschillende vakken per dag, hebben leerlingen op Academie Tien meer ruimte om eigen keuzes te maken. Samen met hun coaches bedenken ze wat het beste voor hen werkt.

www.academie-tien.nl