Academie Tien

ACADEMIE TIEN is een nieuwe school voor vwo, havo en mavo in Leidsche Rijn. Op ACADEMIE TIEN werken leerlingen en docenten samen om zo persoonlijke leerroutes te ontwikkelen richting een maatwerkdiploma.

FOCUS
Op ACADEMIE TIEN krijgen leerlingen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen op hun eigen tempo en niveau. Leerlingen, vakdocenten en coaches bepalen samen op basis van kennis van de kerndoelen, eindtermen, data en interesses/ motivatie welke inhoud en vorm aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Als je weet wat je wil leren, dan leer je pas écht.

FLEXIBILITEIT
Op ACADEMIE TIEN heeft iedereen heel scherp wat je precies moet kunnen voor het niveau wat je wil behalen. De doelen zijn helder, waardoor er ruimte is om flexibel om te gaan met de route er naar toe. Samen met de coach bedenk je zo stap voor stap jouw eigen leerroute. Er is ruimte voor keuzes, extra begeleiding en ondersteuning, maar ook voor versnelling en verdieping.

COMMUNITY
Op ACADEMIE TIEN werken we samen. Samen met andere leerlingen, samen met docenten, maar ook samen met andere organisaties, familie, culturele instanties... Eigenlijk werken we met iedereen. Juist door samen te werken met anderen leer je veel, ook over jezelf. In de stamgroep en de unit zal je het meeste werken, maar ook buiten de school zijn er veel partners waarmee gewerkt en geleerd wordt. Leren doe je samen. Op ACADEMIE TIEN is de organisatie zo opgezet dat er binnen een duidelijke structuur ruimte is om flexibel te werken.

STAMGROEPEN EN UNITS
Leerlingen werken vanuit een stamgroep, waarin ongeveer 25 leerlingen zitten met één of meerdere coaches. Verschillende stamgroepen vormen samen een Unit: met deze groep deel je een verdieping in het schoolgebouw en ga je vaak samenwerken.

ROOSTER
Leerlingen hebben elke dag maximaal drie vakken. In plaats van een ‘gewoon’ rooster, waarbij je 7 of 8 verschillende vakken hebt, heb je nu ruimte om meer eigen keuzes te maken. Samen met je coach en experts bedenk je wat voor jou het beste werkt.

Philipsguldenhof 100
3541 GL Utrecht

Telefoonnummer
030-78 20 999

E-mailadres
info@academie-tien.nl

Website
www.academietien.nl

Sharepoint
Inloggen in mail of Sharepoint