MAVO Doorn

MAVO Doorn besteedt veel aandacht aan het uitbouwen van het eigen onderwijsconcept. We willen graag meer eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen leerproces. Jij staat centraal en hebt een actieve rol in dat proces en maakt daarin bewuste keuzes, die je echt verder helpen in jouw ontwikkeling.

MAVO Doorn besteedt veel aandacht aan het uitbouwen van het eigen onderwijsconcept. We willen graag meer eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen leerproces. Jij staat centraal en hebt een actieve rol in dat proces en maakt daarin bewuste keuzes, die je echt verder helpen in jouw ontwikkeling. Daarom staat ‘leren leren’ hoog op de agenda. Het aanleren van deze vaardigheden en houding helpen je niet alleen in jouw schoolloopbaan, maar ook in jouw verdere leven.

We vinden het belangrijk om met onze leerlingen in gesprek te gaan en te horen hoe jullie over zaken denken. Daarom zijn we gestart met ‘de stem van de leerling’. Ook ouders willen we nog meer betrekken bij school. School maken we tenslotte samen! Naast de al bestaande Talentklassen in de onderbouw gaan we op verzoek van onze leerlingen de Talentklassen nu ook in de bovenbouw aanbieden.

Mavo Doorn bruist van de nieuwe ideeën en wil daarmee leerlinggericht en diplomagericht werken en zorgen dat jij een fijne tijd op school hebt in een veilige en prettige omgeving.

Frans van Dijklaan 2
3941 KD Doorn

Telefoon
0343 412 196

E-mailadres
info@mavodoorn.nl

Website
www.mavodoorn.nl

Sharepoint

inloggen in mail of Sharepoint