Leidsche Rijn College

Het Leidsche Rijn College is een openbare school voor havo, atheneum en gymnasium. Met nog geen 1000 leerlingen is het LRC een kleine school. Docenten hebben daardoor persoonlijke aandacht voor iedere leerling en de leerlingen zijn erg betrokken bij elkaar.

Talent is belangrijk op het LRC. De school wil niet alleen dat leerlingen hun diploma halen, maar wil ook uitdagen op het gebied van sport en expressie, kunst en cultuur. Zo biedt de school bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie. 

Het LRC werkt samen met de Universiteit Utrecht aan het Junior College Utrecht. Leerlingen van het LRC die uitblinken in de bètavakken, zoals biologie, wis-, schei- en natuurkunde, kunnen in de bovenbouw twee dagen per week een uitdagend programma volgen op de Universiteit Utrecht.

Adres 

Maartvlinder 1 

Postcode & Plaats 

3544 DA Utrecht 

Telefoonnummer 

030-67 02 660 

E-mailadres 

Website