24 - Feb - 2021

Wiskunde in 3 havo

Wiskunde is echt een vak waarvoor veel oefening nodig is. Daardoor kan het lijken of wiskunde vooral sommetjes doen is en niet zo veel met het echte leven te maken heeft. De afgelopen tijd hebben de leerlingen van 3 havo zich beziggehouden met wiskunde in de natuur en kunst.

Het vak wiskunde kan worden opgedeeld in verschillende domeinen: meetkunde, rekenen, verbanden en statistiek. Die opdeling geeft overzicht in een vak dat heel breed is en een eindeloze reeks aan formules kent. Toch hebben de verschillende domeinen met elkaar te maken. Soms is het nodig om eens een wiskundige bezigheid te hebben waardoor de samenhang zichtbaar wordt. Niet alleen de samenhang tussen de domeinen in de wiskunde, maar ook tussen wiskunde en natuur- en scheikunde en kunst.

Sneeuw

In de koude week van 8 februari, gingen de leerlingen met een maatbeker de straat op en schepten die vol met sneeuw. Die sneeuw lieten ze binnen smelten en met de rekenregels voor procenten, kwamen we erachter dat er meestal wel 60% of 70% van het volume verdwijnt als de sneeuw smelt. Met die kennis konden we ook een goede schatting maken van het gewicht van de sneeuw die op een tuintafel was gevallen.

Maatbekers met sneeuw, voor en na het smelten

Dat zo een groot deel van het volume van de sneeuw verdwijnt als het smelt, konden we verklaren met de natuurkundige en scheikundige eigenschappen van water, waar sneeuw uit bestaat. Water zet uit als het bevriest, maar belangrijker is nog wel dat sneeuwvlokken een zesvoudige symmetrie krijgen door de vorm van de H20-moleculen van het water. Die kenmerkende eigenschap van de moleculen, konden we vertalen naar meetkunde en die konden we gebruiken om de mooie patronen van sneeuwvlokken te begrijpen en na te maken met papier.

Sneeuwvlokken van papier gemaakt (Hoe kun je mooie sneeuwvlokken knippen die zesvoudige symmetrie hebben?)

Spiralen

In de warme week van 15 februari ontdekten de leerlingen hoe een getallenrij zorgt voor spiralen in de natuur (slakkenhuisjes, patronen in zonnebloemen).

Het gaat hier om de getallen van Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Steeds als je de twee laatste getallen bij elkaar optelt, krijg je het volgende getal in de rij. Die getallen kun je weergeven als vierkanten die samen een spiraal vormen. Dat is te zien op de eerste tekening van een leerlinge van klas x3j.

Deze spiraal komt op veel plekken in de natuur terug. Huisjes van slakken, de schubben van een dennenappel, de harten van bloemen volgen allemaal deze spiraalvorm. Helemaal opvallend is het dat de aantallen spiralen altijd twee opeenvolgende getallen van de getallenrij van Fibonacci zijn!

De getallenrij van Fibonacci kan worden weergegeven als een spiraal van vierkanten

De rechthoek waar de spiraal doorheen draait, voldoet aan de zogenaamde Gulden Snede, die veel in de kunst en architectuur gebruikt wordt. Deze verhouding tussen lengte en breedte geeft een evenwichtig en mooi beeld. Als afsluitende creatieve opdracht, ontwierpen de leerlingen een eigen gebouw gebaseerd op de getallenrij, de spiraal en de gulden snede.

Bouwwerken gebaseerd op de gulden snede, ontworpen door de leerlingen van 3 havo

Ook interessant

Vanuit het nationaal plan onderwijs zijn er komen er financiële middelen vrij om corona-vertragingen te ondervangen. We willen graag de mogelijkheid bieden aan u om aan te geven waar u eventuele leervertragingen tegenkomt bij uw kind.

Lees verder

Eten, we doen het iedere dag. Een boterhammetje in de ochtend en een warme maaltijd in de avond. De Nederlandse eetgewoonten kennen wel allemaal. Maar wat eten ze eigenlijk in Afrika en hoe koken ze daar dan? In een workshop van drie uur hebben drie verschillende klassen dat deze week...

Lees verder

ESF REACT-EU

POUWER College

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Lees verder

Krijn Spaapen (16), artiestennaam op Instagram @pexus_art of te vinden op zijn eigen website timmert al flink aan de weg. Nadat hij vorig jaar een tatoeage heeft ontworpen voor zijn docent Nederlands, heeft hij in mei een muurschildering met als thema Het Wilde Westen in een muzieklokaal gemaakt.

Lees verder

Hebben we muizen op school?!

Vakcollege Maarsbergen

Nee hoor. De voorbereidingen zijn begonnen voor de vernieuwde kantine. Hier komt straks de aansluiting met een prachtig podium. De afdeling BWI is namelijk keihard aan het werk geweest en overal in school staan al nieuwe kantine onderdelen opgeslagen; zitblokken, stukken podium, werkplekken…. Het gaat echt NXT worden!

Lees verder