17 - Jan - 2022

Wijziging quarantaineregels en uitbreiding mondkapjesadvies

Het nieuwe kabinet heeft een lichte versoepeling van de huidige lockdown aangekondigd. Op de NUOVO Scholen blijft veel ongewijzigd, maar er veranderen wel een paar regels en adviezen:

  • We dragen in de school nog steeds een mondkapje als we ons verplaatsen in de gangen of de aula. Daarnaast geldt het advies ook een mondkapje te dragen overal waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, zowel binnen als buiten. Ook wordt nu geadviseerd om wegwerpmondkapjes te dragen; stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

We handhaven het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Bij een positieve uitslag ga je direct in quarantaine en breng je school op de hoogte, zodat wij iedereen kunnen informeren. Mocht vervolgens blijken dat de test bij de GGD negatief uitvalt, dan stellen we de nauwe contacten hiervan op de hoogte en vervallen alle quarantainemaatregelen. Is de test negatief, maar heb je wel klachten, laat je dan alsnog testen bij de GGD. In de tussentijd ben je welkom op school. Wel blijf je je dagelijks testen totdat de klachten voorbij zijn.

Ook interessant