15 - Mar - 2021

Webinar “In gesprek met je kind in coronatijd”

Wat doet de coronacrisis met leerlingen? We horen er veel over in de media. Motivatieproblemen, lamlendigheid, depressie, psychische klachten.

Het is duidelijk dat het voor veel mensen een ingewikkelde tijd is. Graag willen we hierover met elkaar in gesprek. Wat gebeurt er in een crisis eigenlijk met ons? En hoe ga je daar als ouder over in gesprek met je kind? Daarom organiseren wij voor ouders een online webinar met Steven Pont op woensdag 24 maart. Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut, spreker, columnist en auteur. Steven heeft een heldere visie op wat de huidige coronacrisis doet met mensen in het algemeen, en kinderen in de puberleeftijd in het bijzonder.

Het NUOVO-webinar “In gesprek met je kind in coronatijd” is deels interactief met ouders en leerlingen, ook via de chat. Na afloop is er de gelegenheid om in kleinere groepjes na te praten, met ouders van de eigen school.

Meekijken? Schrijf dan uiterlijk 19 maart in via de link in de uitnodiging die op 12 maart naar ouders is verstuurd. Het is ook mogelijk om het webinar later terug te kijken op de website van de school.

Ook interessant