Voortgang onderwijs en coronamaatregelen update: 25/9

Nog steeds hebben we te maken met bijzondere omstandigheden door het coronavirus. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt weer toe. Daarom informeren we jullie graag over de situatie op onze school.

De anderhalve meter afstand geldt nog steeds tussen leerling en onderwijspersoneel en medewerkers onderling. We merken in de praktijk dat het een uitdaging is om deze regel te handhaven. Toch moeten we met elkaar scherp blijven op het toepassen van deze anderhalve meter, hoe lastig dat soms ook is.

Leraren kunnen ziek worden. Of zitten met klachten thuis, in afwachting van een test of de uitslag daarvan. Soms moet daardoor een klas naar huis gestuurd worden. We werken met elkaar hard aan een goede mix van onderwijs-op-afstand en fysiek onderwijs in onze gebouwen. Maar we gaan op dat gebied een intensieve en ingewikkelde herfst tegemoet.

Bij diverse NUOVO Scholen hebben we inmiddels te maken met COVID19-besmettingen, wat direct gevolgen heeft. We hebben besloten bij een besmetting van een leerling de hele klas naar huis te sturen. Die groep leerlingen schakelt dan over op online onderwijs. We doen dit omdat wij merken dat de GGD vaak geen bron- en contactonderzoek meer uitvoert en wij deze taak niet kunnen overnemen. Omwille van de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen hebben wij dit besluit genomen.

NUOVO zet alles op alles om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen, met speciale aandacht voor onze examenklassen. De NUOVO Scholen werken daarbij intensief samen; medewerkers, faciliteiten en fysieke ruimte worden gedeeld bij mogelijke capaciteitsproblemen.

Veiligheid voorop

Het binnenklimaat in onze schoolgebouwen blijft onverminderd een aandachtspunt. We nemen op dat gebied geen enkel risico. We zijn dit schooljaar gestart met extra te ventileren en de ventilatiesystemen anders in te stellen. We kijken continu kritisch naar onze schoolgebouwen, in relatie tot de actuele ventilatienormen. Nu het buiten kouder wordt, kunnen we niet meer altijd de ramen en deuren openzetten. Daarom nemen we aanvullende maatregelen waar nodig. Bovendien zijn we gestart met het plaatsen CO2-meters op locaties waar we risico’s zien. Met deze meters kan het CO2-niveau in een ruimte real time worden afgelezen. Een docent kan zien hoe de CO2 zich ontwikkelt en indien nodig extra ventileren.

Quarantaine na herfstvakantie

De herfstvakantie komt eraan. Wij adviseren dringend om niet in rode en oranje gebieden op vakantie gaan. In dat kader doen we ook een oproep: meld actief als er toch vakantie wordt gevierd in een risicogebied. We hebben daarvoor een centraal meldpunt:herfstvakantie@NUOVO.eu. Vermeld in die mail om welke leerling(en) het gaat, van welke school en op welke datum jullie terug van vakantie komen. Na vakantie in een rode of oranje bestemming moet je tien dagen in quarantaine na terugkomst. Je kunt dan niet op school komen.

Alle leerlingen 13+

De overheid heeft bij de diverse maatregelen een knip gemaakt bij kinderen van 12 jaar. Er worden veel vragen gesteld over hoe we hiermee op onze scholen omgaan. We hebben immers ook leerlingen van 10 t/m 12 jaar oud. Om voor alle leerlingen op een NUOVO-school hetzelfde kader te bieden, hebben we besloten om al onze VO-leerlingen te behandelen als 13+. Voor alle leerlingen gelden dus dezelfde regels.

Coronablog

Meer weten? De nieuwste updates over de ontwikkelingen en bijbehorende maatregelen rond corona staan op een aparte blog:https://www.nuovo.eu/corona.


Ook interessant