22 - Sep - 2020

Voorrang bij testen voor onderwijsmedewerkers

Op maandag 21 september 2020 is de regeling rond het met voorrang testen van onderwijspersoneel in werking getreden.

De voorrang geldt alleen als de continuïteit van het onderwijs in gevaar komt. Dat wil zeggen: er moet sprake zijn van niet op te vangen lesuitval en/of dat een klas naar huis moet worden gestuurd.

Ook interessant