23 - Sep - 2021

Versoepeling coronamaatregelen op school

Per 25 september 2021 zijn er verschillende versoepelingen in de coronamaatregelen, ook binnen onze scholen, De anderhalve meter afstand en de mondkapjes vervallen.

Wat wel overeind blijft; preventief testen. Het advies blijft om twee keer per week te testen als je niet gevaccineerd bent; het is daarom nog steeds mogelijk om via de school zelftesten te krijgen. De bestaande quarantaineregels bij een coronabesmetting blijven ook gehandhaafd.

Door de nieuwe versoepelingen is het op school weer mogelijk om alle activiteiten te organiseren zoals we dat voor de uitbraak van corona gewend waren. Wij hechten er echter waarde aan dit stapsgewijs te doen en eerst af te wachten wat de effecten van de versoepelingen zullen zijn. Wij gaan eerst weer activiteiten te organiseren die erg belangrijk zijn voor het primaire proces:

A. Ouderavonden: we vinden het allereerst belangrijk om de relatie met ouders te herstellen en hier horen ook fysieke contactmomenten bij. We starten dus weer met ouderavonden.

B. Open dagen: het heeft onze voorkeur om deze weer fysiek te organiseren.

C. We organiseren in de eerste helft van het schooljaar nog geen traditionele schoolfeesten.

Bij het bezoeken van culturele activiteiten buiten de school zijn er wijzigingen. Waar leerlingen zich mengen met andere bezoekers, is voor zowel leerlingen als begeleiders een toegangsbewijs nodig. We bekijken per geval wat de beste optie is. Theaterbezoek tijdens reguliere openingstijden moet bijvoorbeeld met een ‘testen-voor-toegang’-bewijs, maar tijdens een speciale openstelling voor scholen hoeft dat niet.

Meerdaagse reizen en excursies binnen Nederland kunnen met de nieuwe regels weer doorgang vinden. Dat geldt ook voor eendaagse trips over de grens. NUOVO Scholen kiest ervoor om meerdaagse buitenlandse reizen nog niet door te laten gaan.

Er komen binnen de scholen geen vaccinatiepunten en er komt ook geen gerichte vaccinatievoorlichting.

Ook interessant