14 - Jan - 2021

Verlenging lockdown, scholen dicht tot tenminste 8 februari

Opnieuw kwam het kabinet op dinsdagavond 12 januari jl. met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Weer anderhalve meter
Een extra maatregel die gisteren werd afgekondigd, is dat we in het fysieke onderwijs opnieuw de anderhalve meter afstand moeten gaan hanteren, ook tussen leerlingen. We zijn daarom omgeschakeld, om direct aan deze nieuwe vraag te kunnen voldoen.

Alles online
Onze gebouwen blijven dus gesloten tot 8 februari. En wellicht langer. Dat betekent dus ook dat leerlingen alleen op school komen voor onderwijs; voor bepaalde praktijkvakken en de eindexamenleerlingen als uitzonderingen. Verder doen we voorlopig alles online, ook vergaderingen en andere ontmoetingen.

Volhouden
Het blijft voorlopig een kwestie van volhouden en doorzetten. Deze coronacrisis is nog lang niet over. Voor onze medewerkers is het blijven verzorgen van fysiek onderwijs plus het tegelijkertijd omschakelen naar hoogwaardig afstandsonderwijs behoorlijk ingewikkeld. We willen als NUOVO Scholen zo zuiver mogelijk omgaan met alle van ons gevraagde coronamaatregelen en hebben daarbij oog voor de zorgen die er bij alle betrokkenen leven.

Ook interessant