20 - Mar - 2020

Update 20 maart

Hierbij ontvangt u van ons een update over de aankomende periode i.v.m. de Corona crisis. Let op! Onderaan dit bericht is een bijlage gevoegd.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Hierbij ontvangt u van ons een update over de aankomende periode i.v.m. de Corona crisis. Bijna dagelijks is er nieuwe informatie van het ministerie waar de scholen rekening mee kunnen en moeten houden. Er rust een zware last op u als ouder om thuisonderwijs te bieden. Uiteraard geldt dit ook voor de docenten die op een andere manier onderwijs moeten geven.

Wij hebben ervoor gekozen om de richtlijnen van het RIVM te blijven hanteren en dat betekent dat we zo min mogelijk situaties willen creëren dat er onderling contact is. De gezondheid van onze leerlingen en collega’s is het aller belangrijkste. Het is dus niet mogelijk om op school onderwijs te krijgen. Inmiddels hebben alle docenten zowel op Magister als op de site van het ovmz studiewijzers geplaatst waar de leerlingen voorlopig mee vooruit kunnen.

Heeft u of uw kind een vraag over de stof dan kunnen jullie die vraag stellen aan de docent. Heeft u een vraag over de organisatie van het werk dan kunt u die vraag stellen aan de mentor. Op deze manier proberen wij enige duidelijkheid te geven in deze lastige tijd.

De overige inhoud van deze brief gaat over de planning van de aanstaande examens. Deze informatie is vooral bedoeld voor de leerlingen in de bovenbouw Basis, Kader en Mavo (TL).

De minister heeft aangegeven dat de centrale examens voor de Mavo normaal doorgang zullen vinden en zullen starten op 7 mei 2020.

Voor de schoolexamens (SE) en het praktisch examen (CSPE) kan de school een eigen planning maken. Wij willen al onze leerlingen een goede voorbereiding geven op die examens en hebben ervoor gekozen om een nieuwe planning te maken die start op 7 april. Deze planning ontvangt u uiterlijk as woensdag.

Raymond Schuurman, directeur OVMZ

Bijlage

Ook interessant

Op donderdag 21 januari van 15.00 tot 20.30 uur is onze online Open Dag. Vanaf woensdag 20 januari 18.00 uur is onze speciale open dag website beschikbaar. De link naar die site is dan hier te vinden.

Lees verder

Open Lesmiddag

Trajectum College

Open lesmiddag Wil jij eens een middag meedraaien op het Trajectum College? Op dinsdag 26 januari en woensdag 3 februari van 13.30 uur - 15.30 uur zal er weer een open lesmiddag worden georganiseerd. Wij geven dan een aantal lessen je kan al je vragen stellen aan leerlingen en docenten....

Lees verder

Open lesmiddag (online)

Trajectum College

Open lesmiddagen (online) Je zit nu in groep 8 en je moet een belangrijke keuze gaan maken: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? We willen je graag helpen bij je keuze en nodigen je uit om je aan te melden voor de open lesmiddag! Tijdens de open...

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet op dinsdagavond 12 januari jl. met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder