01 - Apr - 2020

Update 1 april voor MAVO 4

Beste ouders, beste leerlingen, De overheid heeft gisteren aangekondigd de huidige maatregelen rondom de Coronacrisis te verlengen tot 28 april. Wij willen, de vertraging voor uw zoon/dochter, tot het minimale beperken. Wij starten as dinsdag (7 april) met onze toetsweek. Daar waar kon zijn wij overgestapt naar digitaal toetsen en op afstand. Bij het maken van de toetsweek moeten wij met de grootste zorgvuldigheid te werk gaan. Ook het verzoek om deze brief samen goed door te nemen. Om de risico’s tot een minimum te beperken gelden hiervoor een aantal regels.

Berichtgeving vanuit de Rijksoverheid.

Onder welke voorwaarden kunnen scholen schoolexamens blijven afnemen?

De schoolexamens kunnen doorgaan mits de scholen de richtlijnen van het RIVM, waaronder de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren, in acht kunnen nemen. Bij het wachten voor en na afloop van het examen dient het samenscholingsadvies in acht genomen te kunnen worden. Dit betekent dat de school moet zorgen dat niet alle leerlingen op het schoolplein rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt. Verder dient het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt te worden, dat er steeds 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent. De toetsen zullen per klas in 3 lokalen (9 lln per lokaal met een docent) op een verschillend tijdslot per klas worden afgenomen. Dit om elkaar zo min mogelijk tegen te komen. Ook gebruikt elke klas/cluster drie ingangen, zodoende lopen er maximaal 9 lln door een deur.

Op school mogen komen.

Berichtgeving vanuit de Rijksoverheid.

Aan welke voorwaarden moeten scholen, leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de schoolexamens op school?

  • Tot in ieder geval 28 april gelden de volgende voorwaarden: 
  • De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen. 
  • Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. 
  • Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.

Op school komen.

De leerlingen zorgen dat ze maximaal 5 minuten voor tijd op school zijn. Als de leerlingen eerder komen krijgen we groepsvorming. Liever iets later (een paar minuten) beginnen dan groepsvorming op school. Leerlingen zetten de fiets in het rek/lopen het hek binnen en lopen door naar de eigen ingang. Daar mogen ze in hun lokaal plaatsnemen. Elke leerling krijgt een apart rooster waar de ingang en het lokaal op staat.

Toets.

Bij de digitale toetsen (Aardrijkskunde/Economie) wordt het inleveren van de toetsen door de docent geregeld. Bij de papieren toetsen ligt de toets en de blaadjes op de tafel voor de leerling klaar. Bij de begintijd mogen de leerlingen de bladen omdraaien en beginnen aan de toets. Als een leerling klaar is verlaat deze het lokaal. De eerste leerling mag pas het lokaal verlaten als de laatste klas/cluster is begonnen. Dit zal na 30 minuten zijn. Als een leerling klaar is legt deze zijn/haar bladen omgekeerd op tafel.

Verlaten school.

Als de leerling het lokaal verlaat, neemt deze dezelfde weg weer terug als bij binnenkomst. De leerling vertrekt ook per direct naar huis.

Eigen spullen.

Er worden geen spullen van elkaar geleend. Zorg dat je alle benodigde spullen bij je hebt. De kluisjes worden, behalve de eerste ochtend, niet meer gebruikt. Dit om eventuele spullen toch te pakken.

Volg de instructies van de docenten.

De spullen gaan steeds mee naar huis.

Toetsrooster.

Er volgt een apart toetsrooster die via je schoolmail zal worden gestuurd. Deze zal je morgen (2 april) ontvangen. Elke leerling krijgt een eigen rooster met de tijden waar en wanneer hij/zij moet zijn.

Ons doel is om alle leerlingen aan een diploma te helpen. Mochten er vragen zijn kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon/dochter.

Ik wens iedereen veel succes toe en blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Dhr. J.L. de la Fuente Pozo

Teamleider Mavo en opstapklas

Ook interessant