Succesvolle (Ouder-) Informatie avonden

Wilt u weten waar uw zoon of dochter in het nieuwe leerjaar mee te maken krijgt? Kom dan naar onze informatie avond waarin u verteld wordt waar hij/zij dit schooljaar mee te maken krijgt.

Op 12,13, 19 en 20 september jongstleden zijn er (Ouder-) Informatie avonden georganiseerd om ouders/verzorgers te informeren waar hun kind in het nieuwe schooljaar mee te maken krijgen.

Met grote tevredenheid kijken wij terug op 4 succesvolle avonden waar veel ouders/verzorgers aanwezig waren en blijk gaven van een grote interesse in kind.

Het welbevinden van uw kind wordt niet alleen door de leerling zelf maar ook door de samenwerking tussen leerling/kind, ouder en school gecreëerd,. Het is daarom waarom wij zoveel belang hechten aan een grote ouderbetrokkenheid.

Kon u helaas  de informatie avond van het leerjaar van uw zoon/dochter dit maal niet bijwonen, vraag dan aan de mentor of u een gedeelte van de informatie kunt krijgen. 

Probeer er de volgende keer er dan wel bij te zijn.Ook interessant