10 - Apr - 2020

Slaag-zak regeling Basis Kader

Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Woensdag 8 april is door het Ministerie van OCW de slaag-zak-regeling voor dit bijzondere schooljaar bekendgemaakt. Deze tijdelijke regeling geldt alleen voor leerlingen die dit schooljaar examen doen.

Met deze nieuwe slaag-zak-regeling wordt het leerlingen zo optimaal mogelijk

gemaakt hun eindexamen te halen in dit schooljaar. Het diploma moet net als in

andere jaren zijn waarde hebben. Geslaagde leerlingen krijgen dit jaar dus een

volwaardig diploma, dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs.

Wij zijn blij dat er nu duidelijkheid is hoe alle schoolexamens gaan meetellen op weg

naar het diploma. Als je meer wilt weten over de regeling, kijk dan naar de factsheets

van de Rijksoverheid. Je kunt de regeling naast je cijfers in Magister houden om een

idee te krijgen hoe je er nu voor staat. Mocht je dat lastig vinden, vraag dan je

mentor om hulp.

Hoe gaat het nu verder?

De leerlingen zijn nu druk bezig hun schoolexamen af te ronden. Dat doen zij zoveel

mogelijk de komende twee weken. Daarnaast zijn er leerlingen die nog iets willen

herkansen. Daarvoor is ruim de gelegenheid na de meivakantie. Je mentor zal samen

met jou gaan bekijken wat je, indien nodig, het beste kunt herkansen.

Zoals in de vorige brief is te lezen, zal er voor de examenkandidaten in de basis- en

kaderberoepsgerichte leerweg (BB en KB) in week 17 een toetsweek op het

programma staan. De planning voor die week tref je in dit Exceldocument.

Wij werken ondertussen hard aan de organisatie van de toetsweek. Naast de

richtlijnen van het RIVM, hanteren wij de volgende (extra) maatregelen:

- Leerlingen mogen maximaal 5 minuten voor de toets op school zijn, na de toets

gaan ze direct naar huis.

- Bij de ingang staan pompjes desinfectiegel voor de handen waar gebruik van

gemaakt moet worden voordat leerlingen en docenten het gebouw betreden.

- Zoals op de planning te zien is, komen de leerlingen in verschillende ‘tijdshifts’

binnen.

- Er zijn maximaal 9 leerlingen per lokaal ingedeeld met ruime afstand tussen de

tafels.

- Lokalen, deurklinken, relingen etc, worden elke dag ontsmet.

- Voor een aantal vakken zal door de vakdocent een toets op afstand worden

afgenomen.

Al met al denken wij op deze manier een veilige toetsweek te kunnen organiseren.

Neem deze instructies echter goed door. Wij kunnen dit alleen voor elkaar krijgen als

iedereen zich hiervan bewust is en hieraan meewerkt!

De vlag uit…

Na het afronden van de schoolexamens (inclusief de herkansingen), stellen wij

uiterlijk op 4 juni vast welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn

geslaagd of gezakt. Op 4 juni is er een landelijke vlaggendag waarbij alle geslaagde

examenkandidaten de vlag uithangen! Een groot aantal van onze leerlingen kan nu al

concluderen dat ze zullen slagen. Dat is heel fijn en een geruststellende gedachte.

Officieel vaststellen dat een leerling geslaagd is, kunnen wij natuurlijk pas op 4 juni!

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,

Leon de Wit en Jonne Gaemers

Raymond Schuurman (directeur),

José de la Fuente Pozo (teamleider Mavo) en

Jeffrey Gibbs (teamleider bb/kb)

Ook interessant

Wij zijn een sportieve school en daar zijn we trots op! Samen in een veilige omgeving op een actieve manier bewegen, daar gaat het om bij ons . En dat zie je terug in de lessen LO (Lichamelijke Opvoeding) die onze leerlingen volgen. De sectie LO maakte de volgende video...

Lees verder

Run-uur

Mavo Doorn

Het Run-uur is een flex-uur, dat je net als andere flex-uren iedere week kunt inplannen. Tijdens het Run-uur ga je met andere leerlingen en enkele collega's lekker hardlopen. Een beter begin van de schooldag is er niet. Meneer Lindijer maakte een filmpje waarin dat wel duidelijk werd!

Lees verder