De schoolgids van het jaar 2018 - 2019 is nu aangepast met het volgende hoofdstuk: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Dit hoofdstuk is te vinden in de schoolgids op pagina 21.

Ook kunt u een artikel vinden bij Nuovo/documenten http://www.nuovo.eu/documenten waarin duidelijk de stappen worden vermeld die wij als school zetten,

Onder het kopje Ouders is deze te vinden bij Magister/Schoolgids onder de naam: Schoolgids18-19

Daarin is belangrijke informatie terug te vinden over de school, het onderwijs en het schooljaar.