15 - Jan - 2022

Quarantaineregels en mondkapjesadvies

Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s),

Gisteravond heeft het nieuwe kabinet een lichte versoepeling van de huidige lockdown aangekondigd. Bij ons op school blijft veel ongewijzigd, maar we vragen toch jullie aandacht voor de volgende regels en adviezen:

§ Huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine, tenzij ze korter dan acht weken geleden corona hebben gehad of meer dan een week geleden een boostervaccin hebben gekregen. Op deze website kun je checken of je in quarantaine moet: quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-situatie.

§ We dragen in de school nog steeds een mondkapje als we ons verplaatsen in de gangen of de aula. Daarnaast geldt het advies ook een mondkapje te dragen overal waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden, zowel binnen als buiten. Ook wordt nu geadviseerd om wegwerpmondkapjes te dragen; stoffen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden.

We handhaven het advies om twee keer per week een zelftest te doen. Bij een positieve uitslag ga je direct in quarantaine en breng je school op de hoogte, zodat wij iedereen kunnen informeren. Mocht vervolgens blijken dat de test bij de GGD negatief uitvalt, dan stellen we de nauwe contacten hiervan op de hoogte en vervallen alle quarantainemaatregelen. Is de test negatief, maar heb je wel klachten, laat je dan alsnog testen bij de GGD. In de tussentijd ben je welkom op school. Wel blijf je dagelijks testen totdat de klachten voorbij zijn.

Met vriendelijke groet,

mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen en het team OVMZ

Douwe Brouwer

Directeur OVMZOok interessant