09 - Feb - 2021

Proces na de open lesmiddag

Op 26 januari, op 3 februari en 8 maart hebben we een open lesmiddag op van X11. Tijdens de open lesmiddag gaan kinderen aan de slag met creatieve opdrachten en bespreken ze hun portfolio in een één-op-één gesprek met een docent van X11. Naar aanleiding van de open lesmiddag ontvangen kinderen en hun ouders een advies. In dit artikel besteden we aandacht aan het vervolg van het proces.

Positief advies

Naar aanleiding van de open lesmiddagen geven we kinderen een advies. Er zijn drie soorten adviezen. Kinderen ontvangen een positief advies wanneer we op basis van het werk wat kinderen terplekke maken en wat ze uit hun portfolio laten zien, merken dat ze blij worden van dingen ontwerpen en maken. Een positief advies betekent dat wanneer de basisschool de leerling aanmeldt, we kijken of we de leerling kunnen plaatsen.

Nog geen advies

Soms hebben we de leerling gezien, maar kunnen we uit het werk en het gesprek onvoldoende opmaken of we een positief advies kunnen geven. Dat kan aan van alles liggen. Bij de open lesmiddag van 26 januari lag dat bijvoorbeeld aan hoe de middag verliep, maar het kan ook zijn dat een leerling het een beetje spannend vond of net wat weinig werk mee heeft. Deze leerlingen nodigen we vervolgens uit voor een extra één-op-één gesprek. Naar aanleiding van dat gesprek volgt dan een advies, positief of negatief.

Geen positief advies

Want in sommige gevallen geven we ook een negatief advies. We hebben dan tijdens de open lesmiddag niet gezien dat een leerling blij wordt van ontwerpen en maken. Op een school die voor een groot deel gaat over ontwerpen en maken, lijken we dan onvoldoende voor die leerling te kunnen zorgen. We beseffen ons dat een open lesmiddag ook echt een momentopname is, waarin we veel kinderen zien en waarbij onze waarneming dus niet altijd overeenkomt met hoe ouders, leerkrachten en kinderen zelf hun creativiteit ervaren. Hierom nodigen we bij dat advies ook altijd uit om nog een keer een afspraak te maken wanneer de leerling en zijn omgeving het eigenlijk anders zien.

Aanmelding

Tussen 18 februari en 15 maart melden ouders via de basisscholen hun kinderen aan bij vo-scholen. Wij houden dagelijks de aanmeldingen bij. Indien een leerling een positief advies heeft naar aanleiding van een eerdere open lesmiddag doen wij nog even niets. Wanneer een leerling een negatief advies heeft of niet eerder op een open lesmiddag is geweest, dan nodigen we de leerling uit voor de open lesmiddag van 8 maart. Na de open lesmiddag van 8 maart geven we uiterlijk op 10 maart de adviezen door aan de kinderen die op open lesmiddag zijn geweest en aan hun ouders. Indien dat een positief advies is hoeft er niets te gebeuren. Als het een negatief advies is dan heeft de leerling nog tot 15 maart om zich aan te melden bij een andere school. Het is dus wel verstandig om altijd een school van tweede keuze in gedachten te hebben als je aan open lesmiddag van 8 maart deelneemt.

Overaanmelding en groeiopdracht

Na de sluitingsdatum van 15 maart weten we als school hoeveel aanmeldingen we hebben. We krijgen momenteel met regelmaat vragen over wat we doen als we meer aanmeldingen hebben dan dat we plekken hebben. In Utrecht is de afspraak dat wanneer er meer aanmeldingen zijn dat plaatsen er geloot dient te worden, zie deze link voor de Utrechtse afspraken. In het verleden is er op X11 nooit geloot. Dat is misschien een geruststelling, maar het is tegelijk geen voorspelling voor de toekomst.

De laatste jaren hadden we een groeiopdracht. In een groeiende stad hebben we een groeiend aantal (havo-) leerlingen opgevangen. Hierom zijn we in de laatste 10 jaar meer dan verdubbeld in aantal. Deze groeiopdracht maakte dat we eerder ook bij meer aanmeldingen dan plakken best nog een beetje extra mochten groeien. Met het huidige leerlingenaantal mogen we nog wel een beetje groeien, maar deze groei vindt vooral door middel van een natuurlijke doorgroei in de bovenbouw plaats.

Hoeveelheid plekken en data

Er zijn minimaal 160 plekken voor Utrechtse leerlingen. Hierbij houden we niet vast aan een aantal per niveau, wel is er de afspraak dat we naar een verhouding van 40% havo en 60% vmbo toe groeien. Vanwege het specifieke profiel van de school zullen we naast leerlingen uit Utrecht ook leerlingen van buiten Utrecht plaatsen. In Utrecht is de afspraak dat leerlingen die in Utrecht wonen voorrang hebben, maar gezien de regiofunctie van X11 zullen we altijd proberen om een goede mix van leerlingen binnen en buiten Utrecht te plaatsen.

Op 31 maart wordt op naarhetvo.nl gepubliceerd welke scholen uit gemeente Utrecht en Stichtse Vecht (in welk niveau) loten. Indien X11 hier niet bij staat, dan weet je dat je kind wordt geplaatst. Wanneer X11 er wel bij staat, dan krijg je op 1 april bericht of je kind geplaatst wordt of is uitgeloot. Hierna gaan we hard bezig met het samenstellen van klassen en koppelen van mentoren aan klassen. Hierover krijg je in mei of begin juni bericht en in juni of juli vindt dan een kennismakingsmiddag met de klas plaats.

Vragen

Voel je vrij om wanneer je vragen hebt of gewoon nog even extra contact wil een bericht te sturen naar jeppedenuijl@x11.nu. Vermeld daarbij ook je telefoonnummer, want ervaring leert dat het in deze situatie fijn is om even met elkaar te bellen om alles genuanceerd door te nemen.

Ook interessant