Procedure instroom leerjaar 2/3/4

Op X11 starten na de zomervakantie veel nieuwe leerlingen. Ook op X11 is het mogelijk om in te stromen in leerjaar 2 of leerjaar 3 voor het vmbo en in leerjaar 2, leerjaar 3 of leerjaar 4 voor de havo. Echter zijn hiervoor een beperkt aantal plaatsen per niveau en per leerjaar.

Op het vmbo-gedeelte van X11 bieden we maar 1 profiel aan, het MVI-profiel (media, vormgeving en ICT). Aangezien leerlingen in dit profiel veel bezig zijn met kunst, cultuur, techniek en creativiteit vinden we het belangrijk om te onderzoeken of een leerling hier voldoende affiniteit mee heeft. Een leerling die instroomt heeft immers een bepaalde achterstand binnen het profiel. Daarnaast vinden we het ook fijn om kennis te maken met de leerling tijdens de middag.

Ook op de havo zijn onze leerlingen veel bezig met kunst, cultuur, techniek en creativiteit. Bij de leerlingen die instromen op de havo vinden we het daarom eveneens belangrijk om te onderzoeken in hoeverre er affiniteit is op dit gebied.

Hoe ziet de procedure er nu uit? Leerlingen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier op onze website, deze is hier te vinden. Als een leerling wil deelnemen aan de intake van 17 maart dan dient de inschrijving voor dinsdag 3 maart binnen te zijn. Deze leerlingen ontvangen uiterlijk vrijdag 7 maart een uitnodiging, de thuisopdracht en eventuele aanvullende informatie over de intakeprocedure. We vragen de leerling een portfolio met recent werk samen te stellen en zich voor te bereiden aan de hand van de opdracht die thuis is gemaakt.

Tijdens deze middag presenteert de leerling het portfolio en de thuisopdracht. Ook wordt er op school nog een opdracht gemaakt en vindt er een kort gesprek plaats. Aan de hand van deze procedure gaan we bespreken of de leerling plaatsbaar wordt bevonden op grond van onze extra criteria: affiniteit met creativiteit en techniek.

Enkel aanmeldingen bestaande uit een compleet dossier zullen we in behandeling nemen. Een compleet dossier bestaat uit:

  • Een compleet en ingevuld aanmeldformulier
  • Een OKR (onderwijskundig rapport)
  • Een recent cijferoverzicht
  • Een recent verzuimoverzicht
  • Een aanmelding via Onderwijs Transparant/VOVO of Magister door de huidige school.

Ouders kunnen de huidige school vragen deze informatie te delen met X11. In principe deelt de aanleverende school deze documenten via Onderwijs Transparant met X11.

De leerling krijgt uiterlijk 2 weken na de intake uitslag over de intake met betrekking tot de plaatsbaarheid op grond van de extra criteria. Is deze uitslag positief, dan is de plaatsing op X11 nog niet definitief; daarvoor hebben we alle informatie van de huidige school nodig. We communiceren met de ouders welke informatie we nog nodig hebben zodat ook zij weten welke ontbrekende informatie wij nog nodig hebben om de plaatsing definitief te maken.

Voor meer informatie over de intake of vragen hierover kunt contact opnemen met de school of een mail sturen naar instroom@x11.nu.

Ook interessant

NUOVO Scholengroep heeft het bestuursverslag over 2019 gepresenteerd. Het verslag gaat dit jaar over strategisch HR. Een aantal professionals uit zich in het verslag over de verschillende kanten van dit thema. Zij geven hun visie over ondersteunen, volgen, anticiperen en adviseren van schoolleiders en ons personeel.

Lees verder