Plaatsing in leerjaar 1

De tweede helft van het schooljaar is een spannende voor leerlingen die in groep 8 van de basisschool zitten. Je hebt je gedurende het eerste half jaar – en vaak daarvoor ook – georiënteerd op naar welke vo-school je wil. Het tweede half jaar staat in het teken van of je er daadwerkelijk naartoe mag, op welk niveau je dan kan starten en hoe je klas er volgend jaar uit gaat zien.

Op X11 hebben we op 4 momenten een open dag georganiseerd: een keer met de Utrechtse vmbo’s op de vmbo-markt, een avond in Houten op de scholenmarkt aldaar, op een zaterdag in november op alleen de Vondellaan en een in januari waarbij we ons onderwijs zowel op de Vondellaan als op de Noordse Parklaan lieten zien.

Op X11 hebben alle leerlingen uit groep 8 met interesse voor de school tussen januari en maart meegedaan aan een open lesmiddag. Op de open lesmiddag lieten de kinderen door middel van een portfolio zien wat ze zoal maken en waarom ze denken dat zij bij X11 en X11 bij hen past. Op de open lesmiddagen waren de leerlingen verder aan de slag met ontwerp- en samenwerkingsopdrachten omdat die een idee geven van hoe we op X11 werken.

Voor het eerst hebben we de leerlingen al voor inschrijving laten weten of we naar aanleiding van de observaties en de gesprekken op de open lesmiddagen tot een positief of negatief advies kwamen. Dat advies was steeds gebaseerd op het feit dat we een smal profiel hebben als school en we zodoende kijken of kinderen voldoende affiniteit hebben met het creatief-technische (hou je niet van maken en ontwerpen, dan zorgen we op X11 onvoldoende goed voor je). Leerlingen met een negatief advies, die aangaven graag nog een keer langs te komen hebben we allemaal voor een tweede moment uitgenodigd (waarna soms een bijstelling van het advies volgde). Leerlingen die zich alsnog aanmelden met een negatief advies, hebben we op basis van het extra criterium (vanwege het smalle profiel) afgewezen, het ging hierbij om ongeveer 10% van de aanmeldingen.

Op 4 april hebben alle vo-scholen uit Utrecht en Stichtse Vecht laten weten welke leerlingen bij hen zijn geplaatst. Op X11 zijn dat alle 253 leerlingen met die zich in de eerste ronde met een positief advies hebben aangemeld. De ouders hebben op 4 april een mail ontvangen op het mailadres waarmee zij de kinderen hebben opgegeven voor de open lesmiddagen, daarnaast zijn op 4 april ook de basisschoolleerkrachten geïnformeerd over de plaatsing door middel van een bevestiging in het digitale systeem Onderwijs Transparant.

Hoe nu verder? Wij gaan hard aan de slag met het samenstellen van de klassen. Deze worden zoveel mogelijk homogeen samengesteld (niveaus zoveel mogelijk bij elkaar). Leerlingen krijgen in de klassen bovendien les op hun standaard niveau (het niveau-advies van de basisschool) en op een niveau hoger. Bij het samenstellen van de klassen wordt in volgordelijkheid gekeken naar de onderstaande criteria:

  1. het niveau-advies vanuit de basisschool
  2. het brugklas-advies vanuit de basisschool
  3. spreiding/slimme verdeling van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften
  4. evenredige verdeling van jongens-meisjes in de klassen
  5. indien mogelijk (na verdeling op bovenstaande criteria) leerlingen uit eenzelfde omliggend dorp bij elkaar ivm mogelijk samen reizen

Ondertussen doen de toekomstige leerlingen tot uiterlijk 10 mei de eindtoets. Het ministerie heeft sinds enkele jaren vastgesteld dat het niveau-advies van leerlingen die hoger scoren op de eindtoets dan het oorspronkelijk niveau-advies dat ze hadden, heroverwogen dient te worden. Dit leidde eerder bij ongeveer 10% van de aangemelde leerlingen tot een hoger niveau-advies. Het aantal aangepaste adviezen is uiterlijk 29 mei duidelijk, waarna wij kunnen overgaan tot het vaststellen van de definitieve klassen.

Op 20 juni maken de nieuwe eerstejaars leerlingen van X11 tussen 14-16u kennis met hun klasgenoten en hun mentor. De uitnodigingsbrief hiervoor wordt na 30 mei (uiterlijk eerste week van juni) verstuurd. Bij deze uitnodigingsbrief zal ook informatie over het boekenpakket, schoolspullen en het eerstejaars kamp gedeeld worden.

En dan? Is het zomervakantie en op 4 september start dan het nieuwe schooljaar voor de leerlingen. Na een kennismakingsdag en oriënterende dagen volgens rooster gaan de leerlingen van 9 tot en met 12 september op kamp met elkaar.

Wellicht nog een paar punten van aandacht:

  • er zijn geen plekken meer op X11 voor leerlingen die zich in de tweede ronde willen aanmelden in eerste leerjaar
  • hoewel we meer leerlingen plaatsen dan dat we oorspronkelijk plek hadden, zal dit geen grote gevolgen hebben voor formatie of huisvesting, er worden momenteel al veel sollicitatiegesprekken gevoerd
  • indien aangemelde en geplaatste leerlingen extra ondersteuningsbehoeften hebben, vinden we het belangrijk om hierover voor de zomervakantie met elkaar (po-school, ouders, leerling en X11) het gesprek te voeren over welke ondersteuning nodig is en geboden kan worden. Hierbij kan je contact van ons afwachten, maar je kan je ook pro-actief melden dmv een mailtje naar info@x11.nu
  • ook in leerjaar 2-4 zijn nog enkele plaatsen, mocht je hier interesse in hebben, stuur ons een bericht via info@x11.nu
  • heb je andere vragen of opmerkingen, laat deze dan ook weten via info@x11.nu

Ook interessant

Op het Leidsche Rijn College starten we volgend jaar met tweetalig onderwijs, kortweg TTO.

Lees verder

Vandaag vond onze eerste open lesmiddag plaats. Alleen helemaal niet op de manier waarop we het hadden gewild. Bij veel leerlingen werkten de links voor de vergaderingen niet, waardoor het heel lang duurde voordat iedereen in zijn groepje zat. Andere leerlingen konden na een één-op-één gesprek niet meer terug naar...

Lees verder

Roy Helmerhorst van het Anna van Rijn College is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing Leraar van het Jaar 2021. Op 4 december, tijdens de finale op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), volgt de ontknoping. De verkiezing van Leraar van het Jaar is deze keer voor de 21e keer...

Lees verder

Extra open dag

Trajectum College

Wil je meer weten over onze HAVO op maat? Ben je benieuwd naar de sfeer bij ons op school? Vind je taal moeilijk en wil je weten hoe we je kunnen helpen? Deze en andere vragen beantwoorden we graag! Op 8 februari organiseren we van 18.00 – 20.00 een extra...

Lees verder

Afgelopen maand hebben veel leerlingen van Mavo Doorn een vlog opgenomen om te laten zien hoe het er aan toe gaat op onze school is. Bam heeft ook een vlog gemaakt, maar compleet in het Duits. Hij laat hier zien dat Mavo Doorn niet alleen een hele leuke school is,...

Lees verder