OSG Schoonoord en NUOVO Scholengroep samen verder

Om de positie van het openbaar voortgezet onderwijs in de regio Utrecht duurzaam te versterken, hebben de besturen van OSG Schoonoord en NUOVO Scholengroep een krachtenbundeling voorbereid. Deze bestuurlijke fusie is per 1 augustus 2019 gerealiseerd.

Bij zo’n fusieproces is er niet over één nacht ijs gegaan. De krachtenbundeling van twee scholengroepen is een zorgvuldig proces, dat vele maanden in beslag heeft genomen. Eerst is er bijvoorbeeld uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van samengaan. Op basis daarvan is er gewerkt aan draagvlak.

Verbindingskracht

De optelsom van Schoonoord en NUOVO is vooral een verhaal over verbindingskracht. De scholen in de groep behouden allemaal hun eigen identiteit en specifieke cultuur, maar kunnen beter floreren door de meerwaarde van het gezamenlijke merk. Aan de hand van een gezamenlijke, herkenbare visie op de kwaliteit van onderwijs en een aansprekende daadkracht levert de fusie voor elke school doorslaggevende voordelen op. In financieel opzicht, maar vooral als aanlokkelijk toekomstperspectief. Als geheel leidt de krachtenbundeling vooral tot synergie vanwege de herkenbare overeenkomsten tussen beide scholengroepen. Er zijn veel elementen in de visie op onderwijs gesignaleerd die uitstekend op elkaar aansluiten. Wat nog duidelijker wordt in de nieuwe situatie: we hebben voor iedere leerling een passende school.

Op deze webpagina is de voortgang van de fusie in kaart gebracht en blijven we ook in de volgende fasen communiceren over de verbinding. Tevens staan hier de meest gestelde vragen over het fusieproces en de bijbehorende antwoorden.