26 - Nov - 2020

OPEN DAGEN VINDEN ONLINE PLAATS

Op alle NUOVO Scholen worden in januari en februari open dagen georganiseerd. Deze activiteiten kunnen helaas niet worden georganiseerd in fysieke vorm. De informatieoverdracht en kennismaking vindt daarom online plaats. Er ligt immers een Corona-protocol van het Kabinet, waarin is voorgeschreven dat het onderwijs zich moet concentreren op onderwijs zelf. De VO-raad heeft hier verder invulling aan gegeven en NUOVO volgt dat protocol. Dat betekent: digitale open dagen.

In de achterliggende weken hebben diverse NUOVO Scholen al ervaring opgedaan met virtuele open dagen. We proberen met die ervaring de open dagen van begin 2021 extra aantrekkelijk te maken. Via bijvoorbeeld interactieve Teams-sessies, videoreportages en virtual reality gaan we het gemis van een feitelijk bezoek aan het schoolgebouw zoveel mogelijk compenseren.

Ook interessant