01 - Nov - 2020

Open dagen en open lesmiddagen

In coronatijd is alles anders, zo ook de opzet van onze open dagen en open lesmiddagen. In dit artikel besteden we daar kort aandacht aan. Dit artikel zal met enige regelmaat geüpdatet worden.

Bestuurlijk is afgesproken dat voor de aanmeldperiode 2020-2021 in Utrecht en Stichtse Vecht geen (grootschalige) open dagen plaatsvinden waarbij po-leerlingen en ouders de school fysiek betreden.

Update

Op zaterdag 23 januari 2021 tussen 10.00 en 15.00 uur gaat de open dag van X11 door via een speciale site. Er is mogelijkheid om live leerlingen te volgen die je door de school meenemen. Je kan live in gesprek met leerlingen en docenten en er zijn volop video's en presentaties te bekijken. Ook zie je beeldmateriaal terug van de online open dag van 7 november.

Achtergrond

De open dagen van X11 zouden normaal gesproken plaatsvinden op de locatie aan de Vondellaan. Waarom daar? Omdat dat de locatie is die ook in schooljaar 2021/2022 beschikbaar is naast een nieuwe locatie die de locaties aan de Noordse Parklaan en in Nieuw Welgelegen gaat vervangen.

Op open dagen laten alle vakgroepen normaal gesproken zien hoe er gewerkt wordt. Je krijgt zodoende een beeld van hoe het eraan toegaat bij Nederlands, Engels, Spaans, wiskunde, natuur-/scheikunde, mens & maatschappij, lichamelijke opvoeding en de meer praktische of beroepsgerichte vakken media, vormgeving & ICT, innovatie & prototyping, technologie & toepassing, onderzoek & ontwerp, kunst beeldend en kunst drama.

Het is voor scholen niet mogelijk om momenteel ouders en leerlingen samen in schoolgebouwen toe te laten. Om iedereen toch een beeld te geven van de verschillende vakken, zijn we hard aan het werk om verschillende filmpjes te maken. Leerlingen nemen je via video mee en laten je zodoende van alles zien over de vakken en over de werkwijze op X11.

Een open dag is daarnaast ook echt de plek om vragen te stellen en gewoon met leerlingen en medewerkers van de school in gesprek te gaan. Juist in die gesprekken krijg je vaak ook een beeld of je bij elkaar past ja of nee. We zijn hard aan het werk om dit deel van de open dagen wel doorgang te laten vinden, maar dan op een andere manier. Online moet het mogelijk zijn om interactieve presentaties te geven en in tijdslots individuele gesprekken te plannen.

Open lesmiddagen

Op 26 januari, 3 februari en 8 maart staan de open lesmiddagen gepland. Het is nog afhankelijk van de maatregelen van het kabinet of ze fysiek kunnen doorgaan, anders gaan we voor een passende onlinevariant zorgen. Opgeven voor een open lesmiddag kan via dit formulier. Dan zullen we opnieuw via een artikel op de site en via de socials meer achtergrondinformatie delen over de middagen en uiteraard hoe je je ervoor kan opgeven. Op diezelfde plekken delen we dan hoe leerlingen die in leerjaar 2, 3 of 4 willen instromen zich kunnen aanmelden en hoe de procedure verloopt.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan even contact op via jeppedenuijl@x11.nu

Ook interessant