03 - Nov - 2020

Open dagen en avonden op een andere manier

In verband met het coronavirus worden er ook in het voortgezet onderwijs maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit betekent voor de NUOVO scholen dat oriëntatie op het voortgezet onderwijs anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk.

Informatieavonden

Deze zullen online plaatsvinden.

Op donderdag 26 november hebben ouders van kinderen in groep 8 de gelegenheid om deel te nemen aan een online informatieavond van het Utrechts Stedelijk Gymnasium (USG).

Op de website van de school zal vanaf maandag 9 november een programma te vinden zijn, evenals een inschrijfformulier.

Fysieke open dagen

Op dit moment wordt door de VO-raad met klem geadviseerd om geen fysieke bijeenkomst op school te organiseren. Dit houdt in dat wij tot 01-01-2021 in ieder geval géén fysieke open dagen op onze scholen zullen laten plaatsvinden. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we opnieuw bekijken of er weer open dagen of avonden plaatsvinden, maar met een beperkt aantal bezoekers.

De open dag van het USG staat gepland op zaterdag 23 januari. Als wij leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s) weer fysiek kunnen ontvangen, zijn zij in tijdblokken welkom. Er kan vanaf 1 december hiervoor worden ingeschreven via een inschrijfformulier, op de website van de school.

Kinderen uit groep 7 (met hun ouders) kunnen dit schooljaar per definitie geen scholen bezoeken in januari en februari. Houd de website in de gaten want, afhankelijk van de dan geldende regels, komen er extra open dagen of open lesmiddagen in juni 2021.

Open lesmiddagen

De open lesmiddagen voor leerlingen van groep 8 zullen wél plaatsvinden. Er is dan alleen toegang voor leerlingen (dus geen ouders). Ouders dienen hun kinderen zelf aan te melden voor deze open lesmiddagen en deelname door te geven aan de leerkracht(en) van hun kind.

Open lesmiddagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van groep 8 en worden gehouden op dinsdag 26 januari en woensdag 3 februari van 13.30 tot 15.30 uur. De inschrijving hiervoor opent na de kerstvakantie. Het inschrijfformulier is dan te vinden op de website van de school.

Mocht bovenstaande berichtgeving veranderen door aanscherping of versoepeling vanuit het RIVM of de overheid, dan is deze informatie steeds terug te vinden zijn op onze website; https://www.nuovo.eu/corona.

Ook interessant

Op dinsdag 25 januari en donderdag 27 januari is er voor ouders en leerlingen een fysieke open dag op Pouwer College. Vanwege de coronamaatregelen kiezen we ervoor om te werken met een tijdslot. Op deze manier kunnen we voldoende afstand houden.

Lees verder

Schoolkeuze

VOLT! Toekomstmakers

Voor groep 8 leerlingen en hun ouders is weer het grote vergelijken begonnen; welke school kiezen we voor het komende jaar?

Lees verder