13 - Sep - 2023

Onze school doet mee aan onderzoek naar gezondheid en welzijn onder leerlingen

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de gemeente Utrecht, de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt één keer in de vier jaar afgenomen op bijna alle scholen voor het regulier voortgezet onderwijs in Nederland. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Here comes your own content.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. De resultaten geven richting aan hetlandelijke en gemeentelijke beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven.De school ontvangt een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan worden voor het schoolgezondheidsbeleid. Op www.volksgezondheidsmonitor.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd in de stad Utrecht gepubliceerd.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023.Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en schoolbeleving. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samenwerking Trimbos-instituut
Dit jaar werken de gemeente Utrecht en GGD’en samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de gemeente Utrecht, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de vragen van de gemeente.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd vind u op onze website: www.volksgezondheidsmonitor.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.

Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met Leonie Gach, onderzoeker gemeente Utrecht, via leonie.gach@utrecht.nl of 06 –186 277 52.

Ook interessant

Each One Teach One (EOTO), onderdeel van NUOVO Scholen, brengt jongeren uit verschillende leefwerelden met elkaar in verbinding. Door middel van een uniek programma gebaseerd op drie competenties -burgerschap, communiceren en persoonlijk leiderschap- gaan de jongeren samen aan de slag.

Lees verder

De rijke middagen zijn weer van start gegaan! In zes middagen maken leerlingen uit groep 8 met een vwo+ advies kennis met onze school en krijgen zij een mooi eigen programma aangeboden. Lijkt het je wat? Op donderdag 2 november start een nieuwe reeks rijke middagen.

Lees verder

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist vinden we het belangrijk om met elkaar in verbinding te staan. Niet alleen met de leerlingen, maar ook met de ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Lees verder