Onderwijsstaking en X11

Donderdag en vrijdag wordt er gestaakt in het onderwijs. De onderwijsbonden willen structureel extra investeringen in het onderwijs. Dat is begrijpelijk gezien de ervaren werkdruk in het onderwijs en de oplopende lerarentekorten. Onlangs is een CAO voor het primair onderwijs gesloten met een forse loonstijging; ook voor het voortgezet onderwijs wordt er naar verwachting binnenkort een nieuwe cao afgesloten; mogelijk worden de CAO’s zelfs gelijkgetrokken.

Waarom mensen wel of niet staken komt voort uit persoonlijke afwegingen. Uiteraard ervaren we werkdruk, dat is inherent aan werken in het onderwijs. Elke dag verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een groep jongvolwassenen, is intensief. Zeker als je in wil spelen op wat de leerlingen dagelijks meemaken (in de huidige vaak complexe maatschappij).

We ervaren op X11 minder moeite met het vervullen van vacatures dan sommige andere scholen in het po en vo. Dat heeft een beetje te maken met het geluk dat we ons in de snelst groeiende stad van Nederland bevinden met een profiel dat steeds meer leerlingen (en ouders) is gaan aanspreken. Maar het heeft ongetwijfeld ook te maken met de wijze waarop we georganiseerd zijn, met veel ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling, met ruimte voor veel zelfsturing bij in een platte organisatie en nauw verbonden in een netwerk in de stad (denk aan lerarenopleidingen, culturele, technische en maatschappelijke partners). Het zou kunnen dat daarom veel docenten donderdag en vrijdag kiezen om deze dagen wel te werken.

Dat betekent overigens niet dat de staking voor X11 geen thema is. We vinden het belangrijk dat we met leerlingen in gesprek gaan over maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. De komende dagen zal er daarom in de lessen aandacht worden besteed aan de stakingen in het onderwijs. We zullen aandacht hebben voor het onderliggende probleem en voor de ontwikkelingen in het onderwijs. We zullen stilstaan bij stakingen en protesten als politiek middel uitgezet in de tijd. Het gaat niet om goed of fout bij dit thema, maar om informeren en het kritische gesprek voeren met elkaar.

Waarom we op X11 ook met de staking te maken krijgen, is omdat we deze dagen een BSO zijn voor kinderen van eigen medewerkers. Op de donderdag en vrijdag wordt er met Lego gebouwd, worden er stopmotion-films gemaakt en pannenkoeken gegeten. Dit doen we niet voor het eerst. De betrokkenheid van de leerlingen van X11 bij onze eigen kinderen is groot. En zo draagt deze onderwijsstaking ook bij aan het algehele gemeenschapsgevoel op X11.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over hoe we op X11 omgaan met de onderwijsstakingen, neem dan vooral contact op via marionwillemsen@x11.nu en jeppedenuijl@x11.nu

Ook interessant

Opnieuw kwam het kabinet op dinsdagavond 12 januari jl. met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet gisteravond met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder