Onderwijs aan kinderen van 12-18 jaar uit Oekraïne

In Utrecht bereiden we ons voor op de komst van Oekraïense leerlingen. In dit bericht leest u wat dit betekent.

Beste ouders en toekomstige leerlingen uit de Oekraïne,

Wij nemen initiatief om onderwijs te organiseren voor de Oekraïense kinderen in de leeftijd 12-18 in de regio Utrecht, we worden daarbij geholpen door de gemeente Utrecht en andere scholen in de regio. We hebben hier even tijd voor nodig, wij hopen dat u dat begrijpt. Op het moment dat wij kunnen starten met inschrijven dan laten wij dat op deze website weten.

Dear parents and future students from Ukraine,

With help from the city counsel of Utrecht and other schools in the area we are organising education for Ukrainian children in the age of 12-18 in the Utrecht region. We hope you understand this will take some time. We’ll keep you updated and let you know when-, and how you can register for education.

Ook interessant