10 - Dec - 2020

Nog geen duidelijkheid over kerstvakantie

In de persconferentie van 8 december is er door het kabinet geen nadere informatie gegeven over eventuele veranderingen in de komende Kerstvakantie. Er is daarom nog niets te melden over andere begin- of einddata.

We wachten de mededelingen van het ministerie af. Vooralsnog wijzigt er niets en loopt de komende vakantie op alle NUOVO Scholen van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021.

Ook interessant