Nieuwsflits voor ouders

Beste ouders, tijdens de coronacrisis zal ik u in een Corona Nieuwsflits, die minstens eens per week zal verschijnen maar vaker indien nodig, informeren over de activiteiten, maatregelen, vragen en kwesties die spelen op en rond de school met betrekking tot de coronacrisis. Dat doe ik om communicatie te bundelen en zoveel mogelijk in samenhang te kunnen presenteren. Daarnaast zullen we als school ook gericht praktische informatie naar groepen ouders sturen, bijvoorbeeld als het gaat om de eindexamens. Het bestuur van NUOVO zal u informeren als er landelijke maatregelen zijn die op alle scholen van de NUOVO Scholengroep betrekking hebben.

Van de Rector

Ongeveer twee weken geleden besprak ik, het was vlak na de krokusvakantie, met een groepje leerlingen uit mijn vwo4 klas ANW de mogelijke gevolgen van het coronavirus. Tijdens de krokusvakantie was in Italië de eerste coronadode gevallen. Aanleiding voor het gesprek was het bezoek aan Sonnenberg van een aantal van deze leerlingen in de week voor de krokusvakantie. Zij hadden daar intensief samengewerkt met een groep Italiaanse leerlingen. Het stevige vermoeden was dat in sommige individuele gevallen de samenwerking zo intensief was geweest dat als een van de Italiaanse leerlingen besmet zou zijn geweest met corona het virus vast en zeker overgebracht zou zijn. (Voor het goede orde: het ging om leerlingen uit Rome die in Sonnenberg waren voordat in Italië de eerste besmettingen werden vastgesteld). Eén van de leerlingen zei: ‘Ik maak me best wel zorgen, want straks gaat onze toetsweek misschien niet door’. Ik weet nog dat ik daarop antwoordde: ‘Als de toetsweek niet door kan gaan is er veel meer om ons zorgen over te maken’.

We zijn dus twee weken verder en hebben inderdaad veel om ons zorgen over te maken. Het coronavirus heeft Nederland bereikt en maakt ook hier slachtoffers. Het openbare leven is zo goed als stil gelegd en de scholen zijn gesloten. Er worden ingrijpende maatregelen aangekondigd om kwetsbare ouderen te beschermen. Docenten zijn in een noodtempo aan het omschakelen naar afstandsonderwijs en scholen gaan in een aangepaste vorm de examens afronden.

Tijdens de coronacrisis zal ik u in een Corona Nieuwsflits, die minstens eens per week zal verschijnen maar vaker indien nodig, informeren over de activiteiten, maatregelen, vragen en kwesties die spelen op en rond de school met betrekking tot de coronacrisis. Dat doe ik om communicatie te bundelen en zoveel mogelijk in samenhang te kunnen presenteren. Daarnaast zullen we als school ook gericht praktische informatie naar groepen ouders sturen, bijvoorbeeld als het gaat om de eindexamens. Het bestuur van NUOVO zal u informeren als er landelijke maatregelen zijn die op alle scholen van de NUOVO Scholengroep betrekking hebben.

De crisis en de plotsklaps andere manier van onderwijs organiseren leveren veel feitelijke vragen op voor ouders en leerlingen. Wat moet ik doen? Waar kan ik de informatie vinden? Wat als een opdracht niet lukt? Die gaan we zo goed mogelijk beantwoorden. Maar de coronacrisis zorgt ook voor vragen die niet zo makkelijk te beantwoorden zijn maar die wel leven. Wat als het examen wordt uitgesteld? Durf ik straks wel naar school als dat weer mag?

Ik vind het lastig om me thuis te concentreren, waar kan ik dan werken? Ook al kunnen we deze vragen niet meteen beantwoorden dan is het toch goed om er aandacht aan te besteden en ze te bespreken. Daarvoor zal in deze Nieuwsflitsen ook ruimte zijn. Ik hoop dat het u ook lukt daar thuis ruimte voor te maken.

Frank Spijkers

Rector


Nieuwsberichten

  • Voor de examenklassen wordt de afsluitende toetsweek georganiseerd van 23 tot en met 27 maart. De school is alleen open voor leerlingen die toetsen moeten maken. De toetsweek is zo georganiseerd dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. De leerlingen en ouders van de examenklassen zijn hierover geïnformeerd.
  • De buitenlandse reizen voor H4 en V5 in de week van 20 april gaan niet door. Onder de huidige omstandigheden is het niet mogelijk en verantwoord deze reizen te organiseren. De ouders en leerlingen van de betrokken klassen zijn hierover geïnformeerd.

Afstandsonderwijs

Vanaf woensdag 18 maart staan er in de ELO van Magister aangepaste planners met opdrachten voor de periode dat de school gesloten is (tot en met 6 april). Leerlingen zijn hiermee al volop aan de slag. Vanaf volgende week worden er ook online lessen gegeven in de Microsoft Teams omgeving. De leerlingen worden hierover vandaag geïnformeerd. De brief die naar leerlingen is gestuurd is als bijlage bij deze Nieuwsflits opgenomen. Voor u is het belangrijk om te weten dat:

  • Er in Magister een nieuw tijdelijk rooster opgenomen is.
  • In het huiswerk van een bepaald uur een link kan verschijnen waarmee de leerling de online les kan volgen.

Wilt u zorgen dat uw kind tijdens de ingeroosterde uren achter een computer zit? Mocht u niet in het bezig zijn van een computer/laptop/tablet, neem dan contact op met de betreffende teamleider.

We ontvangen mails van ouders die zich zorgen maken over de diversiteit in het aanbod van afstandsonderwijs, de druk die op leerlingen gelegd wordt om op tijd opdrachten in te leveren en de stapeling van opdrachten die tot een grote werkdruk bij leerlingen leidt in deze voor hen ook verwarrende en spannende periode. Wij snappen die zorgen en delen die ook. Het is goed om hierbij te bedenken dat de huidige overstap naar afstandsonderwijs geen zorgvuldig vooraf geplande geleidelijke implementatie is maar een brute noodsprong om in enkele dagen ervoor te zorgen dat het onderwijs zoveel mogelijk en zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Wat doen we om tegemoet te komen aan de zorgen?

  • De ELO van Magister is de spil in het afstandsonderwijs. Die is voor leerlingen bekend en die is ook gekoppeld aan het normale lesroosters Hier staan de studieplanners, hier staan links naar filmpjes, hier staan de opdrachten en via Magister kunnen ook opdrachten ingeleverd en beoordeeld worden. We vragen docenten het werk voor leerlingen ook op deze manier vorm te geven.
  • Voor online lessen gaan we gebruik maken van Microsoft Teams en daarvoor is een rooster met lessen per leerlaag. Dat beperkt de verschillen tussen klassen en lesgroepen.
  • Er zijn ook online mentorlessen ingeroosterd. We hebben de mentoren gevraagd in de lessen of in het contact met leerlingen te vragen naar hun ervaringen en problemen aan ons door te geven.
  • We hebben docenten gevraagd te controleren of leerlingen het opgegeven werk ook daadwerkelijk maken. Dat is nodig om zicht te houden op de voortgang van het onderwijs. Maar we hebben docenten ook gevraagd rekening te houden met de uitzonderlijke situatie. Het is nu aan de leerlingen om bij te blijven voor zover ze dat kunnen met de hulp van docenten en die van hun ouders. We maken de balans op zodra de leerlingen weer naar school mogen komen en pakken de handvatten aan die ons dan geboden worden om de leerlingen zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen.

Schoolleiding Openbaar Lyceum Zeist

Ook interessant

Open lesmiddag (online)

Trajectum College

Open lesmiddagen (online) Je zit nu in groep 8 en je moet een belangrijke keuze gaan maken: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? We willen je graag helpen bij je keuze en nodigen je uit om je aan te melden voor de open lesmiddag! Tijdens de open...

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet op dinsdagavond 12 januari jl. met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet gisteravond met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder