19 - Dec - 2021

Nieuwe maatregelen rondom corona

Beste leerling en ouders/verzorgers, Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere maatregelen mag er nog maar weinig fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. We moeten voor de komende week daarom een aantal dingen wijzigen.

Alleen praktijkgerichte vakken mogen komende week op school gegeven worden. Dat gaat concreet om:

- Beroepsgerichte vakken

- Kunstvakken

- Sport

- Workshops/activiteiten die aansluiten bij deze vakken.

De lessen voor leerlingen in de vierde klas gaan wel fysiek door. Voor alle andere klassen is er een aangepast programma. De workshops voor leerjaar 1 en 2 gaan, vanwege de annuleringen door de workshopgevers, maandag niet door en deze dag zijn de leerlingen van de onderbouw lesvrij.

Aanstaande dinsdag zouden er geen lessen zijn i.v.m. een studiedag; die dag gebruiken we nu zo, dat je met je docent een digitale afspraak kan maken, als.je bijvoorbeeld nog vragen hebt voor de toetsweek. Vrijdag gaat helaas de kerstmaaltijd niet door. Dan zijn er helemaal geen lessen. Voor leerlingen in een kwetsbare positie organiseren we opvang. Als daar vragen over zijn, neem dan contact op met je mentor.

We moeten tot aan de kerstvakantie dus behoorlijk improviseren. Houd vooral magister in de gaten. Vanaf 18.00 uur vanavond kan je daar zien welke activiteiten er de komende week zijn. Ook de komende periode gelden in de schoolgebouwen de bekende coronamaatregelen, zoals mondkapjes in de gangen en verplichte looproutes.

Wanneer weer naar school?

Het kabinet heeft gezegd dat onze school na de kerstvakantie, op 10 januari 2022, waarschijnlijk weer open kan. Hierover komt nog een definitief besluit. Na 3 januari sturen we we daarom een volgende brief, met meer informatie over de start van 2022.

Het is naar dat het allemaal zo loopt. Maar het is niet anders. We hopen dat je ondanks alles nog een fijne afsluitende week hebt. En een goede vakantie. En dat we elkaar gezond weer zien in 2022.

Met vriendelijke groet,

mede namens het college van bestuur van NUOVO Scholen en het team van OVMZ

Douwe Brouwer.

Directeur

Ook interessant