17 - Dec - 2020

Nieuwe lockdown per 16 december

Op maandagavond 14 december heeft het kabinet een stevige aanscherping van de coronamaatregelen afgekondigd. Helaas zijn de besmettingen niet genoeg gedaald en geldt in Nederland de komende weken een strengere lockdown. Dat betekent dat de schoolgebouwen per woensdag 16 december grotendeels dicht zijn en we opnieuw zijn overgeschakeld naar onderwijs op afstand.

Bij NUOVO zijn we goed voorbereid op de nieuwe lockdown en werken we intensief samen om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen. In deze nieuwe schoolsluiting zijn er diverse uitzonderingen, bijvoorbeeld voor (voor)examenleerlingen, praktijkvakken en onderwijs aan nieuwkomers en kwetsbare leerlingen. We inventariseren alle effecten daarvan; onze scholen informeren de betrokken ouders en leerlingen aanvullend.

Bij de NUOVO Scholen zagen we de afgelopen periode een wisselend beeld in de verspreiding van het COVID-virus, qua besmettingen en de impact daarvan op ons onderwijs. De periode tot aan de kerstvakantie gebruiken we om de volledige omschakeling naar online thuisonderwijs verder voor te bereiden. Na de kerstvakantie starten we het nieuwe jaar 2021 met frisse moed; vooralsnog tot 18 januari blijven onze gebouwen grotendeels gesloten.

Ook interessant