15 - Oct - 2020

Mondkapjes verplicht op school!

Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Afgelopen dinsdagavond heeft premier Rutte een verscherping van de coronamaatregelen afgekondigd. Deze aanvullende maatregelen zijn inmiddels ingegaan. Gelukkig kunnen we in het voortgezet onderwijs vooralsnog doorgaan met het verzorgen van grotendeels fysiek onderwijs.

De komende vier weken geldt in Nederland een gedeeltelijke lockdown. We gaan samen ons gedrag veranderen om het virus te bestrijden. We beperken onze contacten. We kijken kritisch naar ventilatie en binnenklimaat. Veiligheid staat voorop. En we slepen elkaar door deze ingewikkelde periode. NUOVO doet alles om de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen. Als scholen werken we intensief samen en delen waar nodig medewerkers, faciliteiten en fysieke ruimte.

Mondkapje verplicht

Belangrijk nieuws uit de persconferentie: er komt een verplichting op het dragen van het mondkapjein alle publieke binnenruimtes. Dit is ook van toepassing op het onderwijs.Al onze medewerkers en leerlingen moeten daarom een niet-medisch mond/neus-masker dragen bij alle bewegingen binnen het schoolgebouw. Dus bij het binnenkomen en weggaan, tijdens wisselingen van lokaal, naar de kantine, et cetera.

Het voelt raar en ongemakkelijk, zo’n masker. We hebben inmiddels al even kunnen wennen aan het dragen van een mondkapje in de school. Maar met ingang van maandag 26 oktober is het bij ons niet meer alleen een dringend advies. We stellen na de herfstvakantie het mondkapje verplicht. Deze nieuwe maatregel voeren we in op alle NUOVO scholen; dit is afgestemd met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Leerlingen of collega’s die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, overleggen daarover met de schoolleiding.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Leerlingen moeten hun eigen mondkapje mee naar school nemen en het bij het betreden van het schoolgebouw opzetten. Tijdens de les mag het mondkapje af.

Vakantiebestemming

We herhalen onze dringende oproep om in de komende herfstvakantie rode en oranje gebieden te mijden. Als er toch vakantie wordt gevierd in een risicogebied, meld dat dan via het centrale mailadres herfstvakantie@NUOVO.eu. Vermeld naam, school en datum van terugkomst. Na vakantie in een rode of oranje bestemming ga je tien dagen in quarantaine. Je kunt dan niet op school komen.

Verder sluiten we ons aan bij de dringende oproep van de regering om in de komende herfstvakantie het aantal vervoersbewegingen zoveel mogelijk te beperken en drukte te mijden.

Coronanieuws online

De nieuwste berichten over COVID19 en bijbehorende maatregelen staan steeds op de centrale website van NUOVO, zie nuovo.eu/corona.

We wensen iedereen een veilige en ontspannen herfstvakantie.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholen,

Leon de Wit en Jonne Gaemers

Naima Rahmouni

Directeur a.i.

Ook interessant