06 - Oct - 2020

Mondkapjes op school

Binnen Nuovo adviseren we medewerkers en leerlingen dringend om een mondkapje te dragen in de school op momenten dat zij zich verplaatsen. Daarnaast adviseren wij medewerkers en leerlingen dringend om op pauzemomenten als je niet eet of drinkt, ook het mondkapje te dragen. Nuovo volgt hiermee het standpunt van de minister en van de VO-Raad. Bovenstaande is afgestemd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Nuovo zodat we eensluidend beleid op de Nuovo scholen hebben. Leerlingen wordt gevraagd zelf voor een mondkapje te zorgen.

Ook interessant