Margreet van Grondelle

27 oktober 1960 – 11 februari 2019

Afgelopen maandag is onze collega Margreet van Grondelle overleden.

Margreet is 18 jaar als drama-docente actief geweest op het Leidsche Rijn College. In deze tijd heeft zij onder andere het drama-onderwijs opgezet en was zij de drijvende kracht achter de kerstworkshops. De meeste leerlingen zullen zich haar vooral herinneren als eerst de regisseur en later de coördinator van het schooltoneel. Margreet verstond de kunst om leerlingen voor dit grote project enerzijds te inspireren en enthousiasmeren en anderzijds veel ruimte te bieden, waardoor ze optimaal hun talenten konden ontdekken en inzetten. Daarnaast is zij voor veel leerlingen een warme en betrokken mentor en personal coach geweest. Tenslotte was Margreet een gezellige en meelevende collega voor alle medewerkers van de school. Haar afwezigheid ervaren wij als een groot gemis.

Wij wensen haar familieleden en dierbaren veel sterkte toe met dit verlies.

Namens de medewerkers van het Leidsche Rijn College,

Peter van Dijk, rector.