Lockdown duurt langer

Opnieuw kwam het kabinet gisteravond met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Weer anderhalve meter

Een extra maatregel die gisteren werd afgekondigd, is dat we in het fysieke onderwijs opnieuw de anderhalve meter afstand moeten gaan hanteren, ook tussen leerlingen. Vandaag zijn we daarom omgeschakeld, om direct aan deze nieuwe vraag te kunnen voldoen.

Voor Ithaka verandert er op dit moment niet zo veel. We blijven lesgeven aan de leerlingen, die nu ook op school komen. Maar dan wel zo dat ze 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor de periode na de lockdown: we weten nu nog niet wat de richtlijnen dan zullen zijn, maar we bereiden ons voor op onderwijs, waar ook dan nog 1,5 meter afstand tussen leerlingen noodzakelijk zal zijn.

Alles online

Onze gebouwen blijven dus gesloten tot 8 februari. En wellicht langer. Dat betekent dus ook dat leerlingen alleen op school komen voor onderwijs; voor bepaalde praktijkvakken en de eindexamenleerlingen als uitzonderingen. Verder doen we voorlopig alles online, ook vergaderingen en andere ontmoetingen.

Volhouden

Het blijft voorlopig een kwestie van volhouden en doorzetten. Deze coronacrisis is nog lang niet over. Voor onze medewerkers is het blijven verzorgen van fysiek onderwijs plus het tegelijkertijd omschakelen naar hoogwaardig afstandsonderwijs behoorlijk ingewikkeld. We willen als NUOVO Scholen zo zuiver mogelijk omgaan met alle van ons gevraagde coronamaatregelen en hebben daarbij oog voor de zorgen die er bij alle betrokkenen leven.

Mede namens het College van Bestuur van de NUOVO Scholen,

Leon de Wit

Met vriendelijke groeten,

Douwe Brouwer

Directeur Ithaka ISK

Ook interessant