Landelijke lerarenstaking van de baan

Landelijke lerarenstaking op woensdag 6 november 2019 gaat niet door.

Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Dat is een gevolg van een akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal daarom de aangekondigde landelijke lerarenstaking woensdag 6 november 2019 niet door gaan.

De lessen en toetsen voor leerjaar 1 en 2 zullen gewoon conform rooster in Magister doorgaan.

Voor leerjaar 3 en 4 geldt nog steeds dat de schoolexamens zoals eerder gecommuniceerd gewoon plaats vinden!

Wij verwachten dan ook iedereen goed voorbereid gewoon op school!

Ook interessant

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder

We ontvangen signalen van leerlingen en ouders dat het thuiswerken goed gaat; dat de meeste leerlingen tevreden zijn over het inhoudelijk aanbod, de begeleiding en werkwijze. Maar we ontvangen vooral toch ook signalen – en dat voelen we zelf ook – dat we elkaar missen.

Lees verder