Landelijke lerarenstaking van de baan

Landelijke lerarenstaking op woensdag 6 november 2019 gaat niet door.

Het kabinet maakt 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. Dat is een gevolg van een akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal daarom de aangekondigde landelijke lerarenstaking woensdag 6 november 2019 niet door gaan.

De lessen en toetsen voor leerjaar 1 en 2 zullen gewoon conform rooster in Magister doorgaan.

Voor leerjaar 3 en 4 geldt nog steeds dat de schoolexamens zoals eerder gecommuniceerd gewoon plaats vinden!

Wij verwachten dan ook iedereen goed voorbereid gewoon op school!

Ook interessant

NUOVO Scholengroep heeft het bestuursverslag over 2019 gepresenteerd. Het verslag gaat dit jaar over strategisch HR. Een aantal professionals uit zich in het verslag over de verschillende kanten van dit thema. Zij geven hun visie over ondersteunen, volgen, anticiperen en adviseren van schoolleiders en ons personeel.

Lees verder