18 - Sep - 2020

Kennismaking met ouders en PTA avond

Op 22 september stond er een kennismakingsavond met ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 1 en 2 gepland.

Zoals u zult begrijpen komt deze avond te vervallen i.v.m. de coronaregels. Er wordt hard gewerkt om een oplossing te vinden om op een later tijdstip alsnog kennis met u te kunnen maken. Daarover wordt u t.z.t. geïnformeerd.

Ook over de PTA avond op 6 oktober a.s.  voor ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 3 en 4 wordt nagedacht. Ook daar zullen wij later op terugkomen.

Ook interessant