19 - Mar - 2020

Informatie toetsweek examenleerlingen

De toetsweek voor de examenklassen gaat door, we starten maandag 23 maart!

Beste leerlingen,

Hier dan hopelijk de informatie waar jullie sinds gisteren op zaten te wachten.

De toetsweek voor de examenklassen gaat door, we starten maandag!

Dit betekent concreet het volgende.

  • De toetsweek start aanstaande maandag 23 maart volgens het eerder gegeven rooster. Alle toetsen worden met een week verplaatst. Jullie krijgen vrijdag een nieuw lokalenrooster.
  • Per lokaal worden er maximaal 15 leerlingen toegelaten zodat we 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Per toets worden er dus twee lokalen gereserveerd. Je loopt op het moment van de toets naar een van deze lokalen.
  • Als je klaar bent met een toets en je hebt later nog een toets dan vragen we je om zoveel mogelijk naar buiten te gaan. Wij zullen erop toezien dat leerlingen niet in groepjes bij elkaar gaan zitten.
  • Als je ziek bent of ook maar enigszins milde klachten hebt dan mag je NIET naar school komen. Milde klachten zijn keelpijn, verkouden, verhoging etc. Je laat je ouders je dan ziek melden via het bekende nummer. Belangrijk is dat je ook je teamleider op de hoogte stelt zodat wij kunnen inventariseren welke toetsen er nog ingehaald moeten worden. Als je op school komt met milde klachten dan mag je verwachten dat wij je naar huis sturen. Kom dus alsjeblieft niet dan.
  • De versoepelde herkansingsregeling blijft bestaan. Je blijft recht houden op een herkansing ook al heb je een toets gemist. Tijdens het herkansings-/inhaalmoment mag je de gemiste toetsen inhalen én een gemaakte toets herkansen. De inhaaltoetsen zijn daarmee praktisch niet herkansbaar.
  • De mondelingen Engels in V6 worden volgens het eerder bekende rooster afgenomen. Ook hier geldt: alleen komen als je geen klachten hebt.
  • De mondelingen Nederlands H5 worden in principe gepland op 8, 9, 14 en 17 april.
  • Het PO Biologie voor H5 en V6 verandert een beetje, de inleverdeadline wordt 3 april. Je docent informeert je hierover via Magister.

Het is belangrijk dat we op school de richtlijnen van het RIVM blijven volgen. Dit betekent dat er 1,5 meter afstand moet zijn tussen alle aanwezigen op school en dat er geen fysiek contact mag zijn. We vragen jullie ook om hier alsjeblieft rekening mee te houden. Wij doen dat natuurlijk ook.

We snappen dat er wellicht nog vragen zijn. Mail ons dan alsjeblieft zodat we je zo snel mogelijk helderheid kunnen bieden.

Je kunt op dit moment de noodplanner loslaten en je gaan voorbereiden op de toetsen. Na de toetsweek zal de noodplanner weer in gebruik worden genomen.

Mocht je om wat voor reden dan ook in de komende weken nog iets voor het examen moeten afronden omdat dit eerder niet is gelukt, neem dan contact op met je teamleider en de betreffende docent als dat nog niet onder de aandacht is.

Hopelijk hebben we jullie zo voldoende geïnformeerd. Heel veel succes met het (nogmaals) voorbereiden van jullie schoolexamens. Jullie waren al voorbereid en we hebben er alle vertrouwen in dat we ook onder deze vreemde omstandigheden een goede toetsweek neer kunnen zetten.

Groeten,

Paula de Jong en Heiltje Winterink

Ook interessant

NUOVO Scholengroep heeft het bestuursverslag over 2019 gepresenteerd. Het verslag gaat dit jaar over strategisch HR. Een aantal professionals uit zich in het verslag over de verschillende kanten van dit thema. Zij geven hun visie over ondersteunen, volgen, anticiperen en adviseren van schoolleiders en ons personeel.

Lees verder