Ieder kind heeft recht op onderwijs

Afgelopen week verstuurden NUOVO Scholen en Ithaka ISK een belangrijke video-oproep en brief naar alle schoolbesturen in de regio.

Beste collega,

Dat we in Nederland te maken hebben met een groot lerarentekort is geen nieuws. Dit is voor iedere school een probleem, maar voor Ithaka ISK wordt dat probleem met de dag groter door de blijvende instroom van vluchtelingen. Niet zonder reden wordt er deze week in de Tweede Kamer gedebatteerd over het nieuwkomersonderwijs. In een jaar tijd zijn wij - Ithaka - gegroeid van 280 naar bijna 1.000 leerlingen. We vragen je dringend een moment te nemen om de video te bekijken (2 minuten) en te delen op social media.

Wat is Ithaka ISK?

Ithaka Internationale Schakelklassen Utrecht is een voorziening binnen NUOVO Scholen voor álle middelbare scholen in Utrecht en omliggende gemeenten. Het is een school voor nieuwkomers, een eerste veilige plek waar leerlingen onderwijs volgen in hun nieuwe land. De jongeren worden op Ithaka geholpen zich voor te breiden op een volgende school. Na twee jaar zijn zij klaar om door te stromen naar een ‘reguliere’ middelbare school, wellicht die van jou.

Nijpend tekort

Qua leerlingenaantal functioneert de school als een harmonica. De aantallen fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid vluchtelingen die in Nederland instroomt. De wereldwijde geopolitieke spanningen van dit moment zorgen voor een explosieve toename van het aantal leerlingen. De huisvesting is (voorlopig) goed geregeld, met hulp van de gemeente en provincie zijn voldoende locaties vrijgekomen om alle leerlingen te huisvesten. Lokalen zijn er dus, materialen ook en leerlingen zijn er genoeg, alleen voor de klas blijft het leeg…

Het lerarentekort op Ithaka wordt nu écht nijpend. Leerlingen die nu in Nederland komen staan gemiddeld twee maanden op een wachtlijst voor een eerste intake op Ithaka. En als ze eenmaal naar school kunnen, dan is het momenteel voor minder lesuren dan gebruikelijk wegens het gebrek aan personeel. Ieder kind heeft recht op onderwijs binnen zes weken na aankomst in een nieuw land. Wij doen er alles aan om hieraan te kunnen voldoen, maar we kunnen het niet meer alleen, we hebben jullie hulp dringend nodig.

Wat wij van jou vragen

We vragen schoolbestuurders, schoolleiders en teamleiders om dit bericht z.s.m. te delen met medewerkers en de weg vrij te maken voor leraren die interesse hebben in een tijdelijke detachering naar Ithaka. Heb je docenten die interesse hebben in een tijdelijke overstap naar Ithaka, dan bespreken we graag met jou de manier waarop we dat kunnen vormgeven. Docenten die (tijdelijk) bij ons werken geven aan dat het werk op Ithaka hen verrijkt heeft. Naast de persoonlijke ontwikkeling van de docent kan de ervaring die zij op Ithaka opdoen later een impuls geven aan jouw school. Meer informatie vind je op www.ithaka-isk.nl/regionale-oproep.

Wat zijn ons ervan bewust dat we met dit verzoek een groot appel op jullie doen. Toch hopen we nu gezamenlijk onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Een goede opvang van nieuwkomers in ons onderwijs is in ons aller belang. Maar in de eerste plaats is het het recht van ieder kind om naar school te kunnen gaan. Laten we daar samen voor zorgen.

Met vriendelijke groet,

Gerben Houwer | directeur Ithaka Internationale Schakelklassen

Muriëlle van der Voort & Jeroen Kreijkamp | college van bestuur NUOVO Scholen

Ook interessant