28 - Aug - 2020

Info vanuit het Nuovo bestuur

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Omdat er nog steeds sprake is van bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus, informeren we jullie graag over de situatie op onze school. Sinds 1 juli hoeft geen anderhalve meter afstand meer tussen de leerlingen te worden gehouden. De anderhalve meter geldt nog wel voor de afstand tussen leerling en onderwijspersoneel en medewerkers onderling.

Die benodigde anderhalve meter tussen leraar en leerling (en leraren onderling) blijft in de praktijk een uitdaging. Niet al onze lokalen en faciliteiten zijn inzetbaar. Het onderwijs-op-afstand blijft daardoor actueel.

Wat ook niet verandert: leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met gezondheidsklachten (die kunnen wijzen op corona) moeten thuisblijven. Voor deze categorie blijven we een vorm van onderwijs op afstand verzorgen.

Ventilatie

Bij alle NUOVO Scholen staan veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers voorop. Jullie hebben in de afgelopen weken ongetwijfeld de (media)aandacht gevolgd voor het binnenklimaat in de schoolgebouwen. We zijn in de achterliggende zomerperiode daarom heel druk geweest met het kritisch kijken naar ventilatie, CO2-waarden en Bouwbesluit-richtlijnen. We conformeren ons daarbij aan het beleid dat is voorbereid door de VO-raad. We starten het nieuwe schooljaar door extra te ventileren, door zoveel mogelijk de ramen en deuren open te zetten.Ook worden waar nodig de ventilatiesystemen opnieuw afgesteld en ingeregeld.

Bij NUOVO hebben we 20 totaal verschillende schoolgebouwen, die stuk voor stuk verschillend scoren bij een kritische inspectie van op grond van ventilatie-eisen. Bij sommige gebouwen zullen we meteen ingrijpen en zorgen we voor de nodige aanpassingen. Met dat uitgangspunt kunnen we in ieder geval de komende weken op een veilige manier het schooljaar beginnen. Intussen werken we door aan een zo optimaal mogelijke situatie, voor wanneer we in de herfst niet meer alle ramen open kunnen zetten. Vervolgens toetsen we opnieuw, om te zorgen dat de veiligheid van alle gebouwen gegarandeerd blijft. We zullen niet aarzelen waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

Quarantaine?

Als je in een oranje of rode vakantiebestemming bent geweest, blijf je eerst tien dagen in thuisquarantaine. Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, bieden we een vorm van onderwijs op afstand. Het is daarom belangrijk dat we op tijd weten waar iedereen op vakantie is geweest, waarbij we uiteraard vertrouwelijk om zullen gaan met deze informatie. We willen dus van iedereen weten,:

- wat de vakantiebestemming is geweest,

- wanneer je bent teruggekomen

- of je al in quarantaine bent geweest.

Ouders zijn helaas nog niet fysiek welkom op school zolang we de actuele coronaprotocollen moeten blijven hanteren. Dit betekent dat de afspraken en contactmomenten vooralsnog online plaatsvinden.

Voor ventilatie/recirculatie-eisen en CO2-waarden werken we met de al genoemde richtlijnen van de VO-raad.In dat kader is het gebruik van mondkapjes in onze scholen niet aan de orde. Wij vinden het bijzonder teleurstellend dat het op dit punt niet is gelukt om binnen het Utrechtse voortgezet onderwijs één lijn af te spreken.

Alle bestaande hygiënemaatregelen zetten we door. Aangepaste looproutes, ander gebruik van ruimtes, handen en tafels reinigen: het is de realiteit van schooljaar ’20-’21. We konden er voor de zomervakantie al aan wennen en het blijft aan de orde van de dag. Met elkaar blijven we scherp, corrigeren we elkaar respectvol en geven we vorm aan eigenwijs onderwijs.

We vinden het heel fijn om samen een nieuw schooljaar te kunnen beginnen. De situatie rond de coronaregels wijzigt regelmatig, dus houden we jullie graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,

Leon de Wit en Jonne Gaemers

Naima Rahmouni

a.i. Directeur OVMZ

Ook interessant

Vanuit het nationaal plan onderwijs zijn er komen er financiële middelen vrij om corona-vertragingen te ondervangen. We willen graag de mogelijkheid bieden aan u om aan te geven waar u eventuele leervertragingen tegenkomt bij uw kind.

Lees verder

Eten, we doen het iedere dag. Een boterhammetje in de ochtend en een warme maaltijd in de avond. De Nederlandse eetgewoonten kennen wel allemaal. Maar wat eten ze eigenlijk in Afrika en hoe koken ze daar dan? In een workshop van drie uur hebben drie verschillende klassen dat deze week...

Lees verder

ESF REACT-EU

POUWER College

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Lees verder

Krijn Spaapen (16), artiestennaam op Instagram @pexus_art of te vinden op zijn eigen website timmert al flink aan de weg. Nadat hij vorig jaar een tatoeage heeft ontworpen voor zijn docent Nederlands, heeft hij in mei een muurschildering met als thema Het Wilde Westen in een muzieklokaal gemaakt.

Lees verder

Hebben we muizen op school?!

Vakcollege Maarsbergen

Nee hoor. De voorbereidingen zijn begonnen voor de vernieuwde kantine. Hier komt straks de aansluiting met een prachtig podium. De afdeling BWI is namelijk keihard aan het werk geweest en overal in school staan al nieuwe kantine onderdelen opgeslagen; zitblokken, stukken podium, werkplekken…. Het gaat echt NXT worden!

Lees verder