27 - Oct - 2020

Het laatste nieuws

Nieuws over informatieavonden, open dagen, open lesmiddagen, reizen en excursies, ouderavonden en gebruik mondkapjes.

Open dagen en avonden op een andere manier

In verband met het coronavirus worden er ook in het voortgezet onderwijs maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Dit betekent voor de NUOVO scholen dat oriëntatie op het voortgezet onderwijs anders wordt vormgegeven dan gebruikelijk.

Informatieavonden
Deze zullen online plaatsvinden.

  • 1e Informatie avond lln groep 8 en ouders 7 jan. ’21 van 19:00- 21:00 uur
  • 2e Informatie avond lln groep 8 en ouders 14 jan.’21 van 19:00 -21:00 uur

Fysieke open dagen
Op dit moment wordt door de VO-raad met klem geadviseerd om geen fysieke bijeenkomst op school te organiseren. Dit houdt in dat wij tot 1-01-2021 in ieder geval géén fysieke open dagen op onze scholen zullen laten plaatsvinden. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we opnieuw bekijken of er weer open dagen of avonden plaatsvinden, maar met een beperkt aantal bezoekers.

  • 1e Open dag (i.c.m. het OLZ) 16 jan. ’21 van 10:00 -16:00 uur
  • 2e Open dag 17 feb. ’21 van 14:00 -18:00 uur

Kinderen uit groep 7 (met hun ouders) kunnen dit schooljaar per definitie geen scholen bezoeken in januari en februari. Houd de website in de gaten want, afhankelijk van de dan geldende regels, komen er extra open dagen of open lesmiddagen in juni 2021.

Open lesmiddagen
De open lesmiddagen voor leerlingen van groep 8 zullen wél plaatsvinden. Er is dan alleen toegang voor leerlingen (dus geen ouders). Ouders dienen hun kinderen zelf aan te melden voor deze open lesmiddagen en deelname door te geven aan de leerkracht(en) van hun kind.
Open lesmiddagen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen van groep 8.

  • 1e Meeloopmiddag lln groep 8 27 jan. ’21 van 14:00-16:00 uur
  • 2e Meeloopmiddag lln groep 8 3 mrt.’ 21 van 14:00 – 16:00 uur

Mocht bovenstaande berichtgeving veranderen door aanscherping of versoepeling vanuit het RIVM of de overheid, dan is deze informatie steeds terug te vinden zijn op onze website https://www.nuovo.eu/corona.

Info reizen en excursies
In de afgelopen maanden is het voor iedereen duidelijk geworden dat reizen naar verschillende landen en zelfs binnen Nederland niet zomaar mogelijk is vanwege oplopende besmettingsaantallen met covid-19. Voor ons staat het welzijn van onze leerlingen en van onze medewerkers altijd voorop en daarom hebben wij besloten om in het schooljaar 20-21 geen meerdaagse reizen en excursies door te laten gaan. Mogelijk zal er wel gekozen worden voor eendaagse uitstapjes zolang dit op een zo verantwoorde wijze kan. Wij zullen hierbij geen gebruik van busvervoer maken.

Ouderavonden

Wij kiezen er als NUOVO scholen voor om het dringende advies van de VO-raad te volgen om geen oudergesprekken of ouderavonden op school te organiseren. Dit om te voorkomen dat mensen onnodig moeten reizen voor ontmoetingen die niet strikt noodzakelijk fysiek tot stand hoeven te komen. Dit betekent dat wij onze ouderavonden en oudergesprekken, tot nader bericht, digitaal laten plaatsvinden.

Gebruik mondkapjes

In een crisistijd als deze worden we geconfronteerd met allerlei onzekerheden en haastig ingevoerde regelingen. Het dringend advies om mondkapjes op scholen te dragen is er een van. We begrijpen zeker dat hierover verschillende meningen bestaan. De één vindt het te laat en te weinig, de ander vindt het overbodig. Het mondkapjesadvies is misschien rommelig tot stand gekomen en blinkt niet uit in duidelijkheid. Maar we kunnen het aangrijpen om een indringend gesprek te hebben met elkaar. Niet over de vraag wie er gelijk heeft. En niet over de vraag of de maatregel terecht is maar over vragen als: Wat doe jij met die vriend die bang is? Met die docent, die ondanks zijn angst er toch elke dag voor jou wil zijn? De conciërge die schrikt als je te dichtbij komt.

We hopen dat deze gesprekken ons dichter bij elkaar brengen en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Met ingang van 26 oktober 2020 is het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen in het schoolgebouw. Denk hierbij aan het binnenkomen en weggaan, tijdens leswisselingen en in de pauzes. Leerlingen en collega’s die vanwege medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, overleggen daarover met de schoolleiding.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Ook interessant