19 - May - 2020

Gezocht: ouders voor de Medezeggenschapsraad

Beste ouders, Mijn naam is Arjan van der Poel, vader van mavo-eindexamenleerling Daan. De afgelopen twee jaar heb ik als enige ouder zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR) van het OVMZ. Omdat mijn zoon volgend jaar geen leerling meer is op het OVMZ zal ik de MR verlaten.

Iedere school van de NUOVO-scholengroep heeft een eigen MR (Deelraad). Een afvaardiging hieruit is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Mijn oproep betreft dus de Deelraad van het OVMZ.

De Deelraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel van de school. Via de Deelraad zijn wij betrokken bij het beleid van school. Het afgelopen jaar sprak de Deelraad samen met de directeur van de school over onder andere: lesuitval, roosterproblematiek, onderwijsvernieuwing en de begroting van de school. Maar ook over zaken als het leerlingenstatuut en voorzieningen voor leerlingen.

Er mogen twee ouders zitting hebben in de Deelraad. Aan het einde van dit schooljaar komen beide plaatsen vrij. We zoeken dus twee ouders om deze belangrijke taak over te nemen. De Deelraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar en er staat een vergoeding tegenover de werkzaamheden.

Het is van groot belang dat wij als ouders vertegenwoordigd zijn in de Deelraad. Het is dé manier om een stem te hebben in de kwaliteit van onderwijs voor en de leeromgeving van onze kinderen. Ik heb de oudervertegenwoordiging de afgelopen jaren met veel plezier en voldoening op mij genomen. Ik geef het stokje nu graag door aan mijn opvolgers.

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudergeleding van de Deelraad of wilt u nog vragen stellen? Bel of mail mij gerust. Zie hieronder mijn gegevens.

Met vriendelijke groet,

Arjan van der Poel

arjan.van.der.poel@suerte.nl

06 - 11370141

Ook interessant

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Afgelopen woensdag 3 juni hebben wij (volgens het rooster) de leerlingen weer op school mogen ontvangen. Wat waren wij blij om elkaar na 11 weken weer eens te zien. Dan blijkt 1,5 meter afstand erg ingewikkeld. Elkaar de hand schudden of misschien wel een knuffel zat...

Lees verder

Het eindexamen gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Om middelbare scholieren toch iets van een nationaal feestmoment te geven, mag de vlag vandaag officieel uit. Met welk gevoel doen zij dat?

Lees verder