19 - May - 2020

Gezocht: ouders voor de Medezeggenschapsraad

Beste ouders, Mijn naam is Arjan van der Poel, vader van mavo-eindexamenleerling Daan. De afgelopen twee jaar heb ik als enige ouder zitting genomen in de Medezeggenschapsraad (MR) van het OVMZ. Omdat mijn zoon volgend jaar geen leerling meer is op het OVMZ zal ik de MR verlaten.

Iedere school van de NUOVO-scholengroep heeft een eigen MR (Deelraad). Een afvaardiging hieruit is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Mijn oproep betreft dus de Deelraad van het OVMZ.

De Deelraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel van de school. Via de Deelraad zijn wij betrokken bij het beleid van school. Het afgelopen jaar sprak de Deelraad samen met de directeur van de school over onder andere: lesuitval, roosterproblematiek, onderwijsvernieuwing en de begroting van de school. Maar ook over zaken als het leerlingenstatuut en voorzieningen voor leerlingen.

Er mogen twee ouders zitting hebben in de Deelraad. Aan het einde van dit schooljaar komen beide plaatsen vrij. We zoeken dus twee ouders om deze belangrijke taak over te nemen. De Deelraad vergadert ongeveer acht keer per schooljaar en er staat een vergoeding tegenover de werkzaamheden.

Het is van groot belang dat wij als ouders vertegenwoordigd zijn in de Deelraad. Het is dé manier om een stem te hebben in de kwaliteit van onderwijs voor en de leeromgeving van onze kinderen. Ik heb de oudervertegenwoordiging de afgelopen jaren met veel plezier en voldoening op mij genomen. Ik geef het stokje nu graag door aan mijn opvolgers.

Heeft u belangstelling om zitting te nemen in de oudergeleding van de Deelraad of wilt u nog vragen stellen? Bel of mail mij gerust. Zie hieronder mijn gegevens.

Met vriendelijke groet,

Arjan van der Poel

arjan.van.der.poel@suerte.nl

06 - 11370141

Ook interessant

Vandaag vond onze eerste open lesmiddag plaats. Alleen helemaal niet op de manier waarop we het hadden gewild. Bij veel leerlingen werkten de links voor de vergaderingen niet, waardoor het heel lang duurde voordat iedereen in zijn groepje zat. Andere leerlingen konden na een één-op-één gesprek niet meer terug naar...

Lees verder

Roy Helmerhorst van het Anna van Rijn College is doorgedrongen tot de finale van de verkiezing Leraar van het Jaar 2021. Op 4 december, tijdens de finale op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT), volgt de ontknoping. De verkiezing van Leraar van het Jaar is deze keer voor de 21e keer...

Lees verder

Extra open dag

Trajectum College

Wil je meer weten over onze HAVO op maat? Ben je benieuwd naar de sfeer bij ons op school? Vind je taal moeilijk en wil je weten hoe we je kunnen helpen? Deze en andere vragen beantwoorden we graag! Op 8 februari organiseren we van 18.00 – 20.00 een extra...

Lees verder

Afgelopen maand hebben veel leerlingen van Mavo Doorn een vlog opgenomen om te laten zien hoe het er aan toe gaat op onze school is. Bam heeft ook een vlog gemaakt, maar compleet in het Duits. Hij laat hier zien dat Mavo Doorn niet alleen een hele leuke school is,...

Lees verder