Gemeenteraad Nieuwegein akkoord met aansluiting Anna van Rijn

Op 2 juli is de raad van de Gemeente Nieuwegein unaniem akkoord gegaan met het voorstel tot statutenwijziging van het Anna van Rijn College. Ook de medezeggenschapsraad van het Anna van Rijn is akkoord. Daardoor is de weg vrij voor de gewenste bestuurlijke overdracht per 1 augustus 2020.

Stichting Anna van Rijn College wil zich met het oog op de toekomst graag aansluiten bij NUOVO. In de achterliggende jaren werd door NUOVO al de bedrijfsvoering voor de Nieuwegeinse scholenstichting verzorgd. Uit de steeds intensievere samenwerking kwam de behoefte voort om de krachten daadwerkelijk te bundelen. Anna van Rijn wordt daarom stapsgewijs onderdeel van NUOVO Scholengroep. Om deze aansluiting mogelijk te maken, worden de statuten van Anna van Rijn gewijzigd. De gemeenteraad van Nieuwegein werd gevraagd hiermee in te stemmen.

Per 1 augustus vormt het College van Bestuur van NUOVO ook het bestuur over de Stichting Anna van Rijn College. Dit is een volgende stap in een proces op weg naar een juridische integratie. De aansluiting van het Anna van Rijn bij NUOVO is een doordachte ontwikkeling ten behoeve van een robuuster openbaar onderwijs in de regio.

Ook interessant

Op X11 vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat, wat verbeterd zou kunnen worden en waar we de komende jaren naartoe gaan. Hierom organiseren we in mei en juni 2021 gesprekstafels voor leerlingen, medewerkers en ouders. In dit artikel...

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder