Gebruik van de CoronaMelder in het onderwijs

De landelijke overheid heeft de app CoronaMelder ontwikkeld en roept in campagnes op om deze app te installeren op de smartphone. De CoronaMelder waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand met corona. Je krijgt dan een melding en het dringende advies om tien dagen in quarantaine te gaan.

In de onderwijspraktijk levert deze app ook wat extra onzekerheid op. Want ook leerlingen hebben de CoronaMelder op hun mobiel en kunnen dus ook zo’n melding krijgen. De app meldt niet waar, op welk tijdstip en bij welke persoon iemand dichtbij is geweest. Op school hoeven leerlingen tot 18 jaar echter geen anderhalve meter afstand te houden. Toch “ontmoeten” hun telefoons elkaar binnen de school; ook via bijvoorbeeld via kluisjes, telefoonzakken of tassen op een hoop. De CoronaMelder kan dit onderscheid niet maken.

Meldingen van de CoronaMelder hoeven in het onderwijs dus niet automatisch te betekenen dat er quarantainemaatregelen moeten worden genomen. Dat wordt van geval tot geval bekeken. De CoronaMelder kan niet worden uitgezet. Is de app eenmaal geïnstalleerd, dan blijft deze op de achtergrond werken tot deze wordt verwijderd van de telefoon. De app werkt via bluetooth; het uitzetten van bluetooth op school kan een overweging zijn om onnodige onrust te voorkomen.

Ook interessant