05 - Jun - 2020

De eerste week en hoe verder

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Afgelopen woensdag 3 juni hebben wij (volgens het rooster) de leerlingen weer op school mogen ontvangen. Wat waren wij blij om elkaar na 11 weken weer eens te zien. Dan blijkt 1,5 meter afstand erg ingewikkeld. Elkaar de hand schudden of misschien wel een knuffel zat er niet in. Daarnaast is het voor iedereen weer wennen. De 1e week is goed verlopen en het lukt iedereen, soms met wat correcties, om zich aan de voorschriften/richtlijnen te houden.

Zoals eerder geschreven zullen wij de komende weken, het schooljaar uit, volgens het Corona rooster de lessen voortzetten. Dat betekent dat wij de afgelopen week het rooster verder aangescherpt hebben en voor de docenten die tot de risico groep behoren zijn de lessen digitaal ingeroosterd. Deze lessen staan in het rooster als digitale les weergegeven.

De lesdagen blijven opgesplitst in twee dagdelen. Het ochtendprogramma loopt van 9:00-12:00 uur en de middag van 13:00-16:00 uur. Alle leerlingen van het OVMZ krijgen 3 dagdelen fysiek onderwijs en zoals eerder geschreven 1 dagdeel ondersteuning als blijkt dat dit nodig is. De afgelopen week hebben mentoren deze inventarisatie gemaakt en zijn de hiaten intern besproken. De betreffende vakken zijn per leerjaar ingeroosterd. De mentor zal begin volgende week telefonisch contact opnemen om de extra ondersteuning die nodig is toe te lichten. De leerlingen waarvan is gebleken dat zij geen extra ondersteuning nodig hebben zijn op het ingeroosterde dagdeel niet aanwezig op school. Dit vraagt maatwerk per leerjaar waar het niet gelukt is om dit rooster vandaag te kunnen communiceren met u. Er zal op maandagmiddag op de website een nieuw rooster worden gepubliceerd waarin de ondersteuningslessen voor alle leerjaren zijn opgenomen.

Met vertrouwen en op basis van de nu opgedane ervaringen gaan we de laatste weken van het schooljaar tegemoet.

Het aangepaste rooster per leerjaar staat op de website:https://www.ovmz.nl/roosters. Met het leerlingennummer kun je zien op welke dagen en tijden je fysiek en/of digitaal ingeroosterd bent.

Mochten jullie nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor of stuur een mail naarinfo@ovmz.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Team Openbaar VMBO MAVO

Naima Rahmouni

Directeur a.i. openbaar VMBO en MAVO Zeist

Ook interessant

Afgelopen maand hebben veel leerlingen van Mavo Doorn een vlog opgenomen om te laten zien hoe het er aan toe gaat op onze school is. Bam heeft ook een vlog gemaakt, maar compleet in het Duits. Hij laat hier zien dat Mavo Doorn niet alleen een hele leuke school is,...

Lees verder

Wij zijn een sportieve school en daar zijn we trots op! Samen in een veilige omgeving op een actieve manier bewegen, daar gaat het om bij ons . En dat zie je terug in de lessen LO (Lichamelijke Opvoeding) die onze leerlingen volgen. De sectie LO maakte de volgende video...

Lees verder

Run-uur

Mavo Doorn

Het Run-uur is een flex-uur, dat je net als andere flex-uren iedere week kunt inplannen. Tijdens het Run-uur ga je met andere leerlingen en enkele collega's lekker hardlopen. Een beter begin van de schooldag is er niet. Meneer Lindijer maakte een filmpje waarin dat wel duidelijk werd!

Lees verder