26 - Nov - 2020

CORONAREGELS GELDEN OOK VOOR EXTERNE PARTIJEN

We hebben te maken met diverse partijen die buiten of onder schooltijd (mede-)gebruik maken van onze gebouwen of faciliteiten. Het maakt daarbij niet uit of deze gebruikers met NUOVO-leerlingen in contact komen: in alle gevallen moeten de coronamaatregelen die in de school gelden, strikt worden nageleefd.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat de instructie bij binnenkomst (zie de posters) nog steeds gevolgd moet worden. We merken dat bezoekers deze regels in de loop der tijd wat “losser” zijn gaan interpreteren. Daarom vragen we nu nadrukkelijk aandacht voor dit pakket gedragsregels.

Dat betekent bijvoorbeeld dat dat de aangegeven looplijnen in het gebouw gevolgd worden. Daarnaast wordt in alle lokalen het schoonmaakprotocol gevolgd. Dus: het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het reinigen van de tafels na ieder gebruik. Ook de mondkapjes zijn verplicht bij alle verplaatsingen in onze gebouwen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen bij voorkeur op afstand van elkaar worden geplaatst. In alle gevallen wordt een presentielijst bijgehouden, zodat eventuele besmettingen goed zijn te herleiden.

Ook interessant

Op X11 vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat, wat verbeterd zou kunnen worden en waar we de komende jaren naartoe gaan. Hierom organiseren we in mei en juni 2021 gesprekstafels voor leerlingen, medewerkers en ouders. In dit artikel...

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder