26 - Nov - 2020

CORONAREGELS GELDEN OOK VOOR EXTERNE PARTIJEN

We hebben te maken met diverse partijen die buiten of onder schooltijd (mede-)gebruik maken van onze gebouwen of faciliteiten. Het maakt daarbij niet uit of deze gebruikers met NUOVO-leerlingen in contact komen: in alle gevallen moeten de coronamaatregelen die in de school gelden, strikt worden nageleefd.

Dat houdt bijvoorbeeld in dat de instructie bij binnenkomst (zie de posters) nog steeds gevolgd moet worden. We merken dat bezoekers deze regels in de loop der tijd wat “losser” zijn gaan interpreteren. Daarom vragen we nu nadrukkelijk aandacht voor dit pakket gedragsregels.

Dat betekent bijvoorbeeld dat dat de aangegeven looplijnen in het gebouw gevolgd worden. Daarnaast wordt in alle lokalen het schoonmaakprotocol gevolgd. Dus: het desinfecteren van de handen bij binnenkomst en het reinigen van de tafels na ieder gebruik. Ook de mondkapjes zijn verplicht bij alle verplaatsingen in onze gebouwen. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen bij voorkeur op afstand van elkaar worden geplaatst. In alle gevallen wordt een presentielijst bijgehouden, zodat eventuele besmettingen goed zijn te herleiden.

Ook interessant