Corona update 18 maart - examenklassen

De eindexamens zullen doorgaan, ondanks de schoolsluiting. Hiermee bevestigen wij dat de geplande schoolexamens vooralsnog doorgaan, net als de centrale schriftelijke en praktische examens (CSPE). Het is daarom belangrijk dat onze leerlingen zich intensief voorbereiden op deze examens.

De eindexamens zullen doorgaan, ondanks de schoolsluiting. Hiermee bevestigen wij dat de geplande schoolexamens vooralsnog doorgaan, net als de centrale schriftelijke en praktische examens (CSPE). Het is daarom belangrijk dat onze leerlingen zich intensief voorbereiden op deze examens.

Onze gebouwen blijven de komende periode gesloten voor het verzorgen van lessen. Inmiddels draaien we op verschillende manieren met onderwijs-op-afstand. Alleen voor de examens wordt uw kind op school terugverwacht. De eindexamenleerlingen moeten zich vanuit huis voorbereidenop zowel hun schoolexamens als hun centrale examens. Een uitzondering hierop is de voorbereiding die leerlingen van het vmbo nog moeten doen om het CSPE te kunnen maken. Deze voorbereidingen kunnen vanwege het specifieke karakter van de praktijklokalen alleen maar in de school plaatsvinden. De vmbo-scholen zullen hier afspraken over maken met de betreffende leerlingen.Onze docenten doen er alles aan om de leerlingen daar zo goed mogelijk bij te begeleiden en op voor te bereiden.

Voor het Openbaar Lyceum betekent dit (de leerlingen zijn hierover gisteren al geïnformeerd):

. De toetsweek die in de week van 16-20 maart gepland was wordt verplaatst naar 23 tot en met 27 maart volgens het eerder gegeven rooster. Alle toetsen worden met een week verplaatst. Er komt vrijdag een nieuw lokalenrooster.

· Per lokaal worden er maximaal 15 leerlingen toegelaten zodat we 1,5 meter afstand kunnen bewaren. Per toets worden er dus twee lokalen gereserveerd.

· Als een leerling ziek is of ook maar enigszins milde klachten hebt dan mag hij of zij NIET naar school komen. Milde klachten zijn keelpijn, verkouden, verhoging etc. We vragen u als ouders de leerling dan ziek te melden via het bekende nummer. Belangrijk is dat de leerling ook de teamleider op de hoogte stelt zodat wij kunnen inventariseren welke toetsen er nog ingehaald moeten worden. Als een leerling op school komt met milde klachten dan zullen wij de leerling naar huis sturen.

· De versoepelde herkansingsregeling blijft bestaan. Een leerling blijft recht houden op een herkansing ook is er in de toetsweek een toets gemist. Tijdens het herkansings-/inhaalmoment worden de gemiste toetsen ingehaald én mag een in de toetsweek gemaakte toets herkanst worden. De inhaaltoetsen zijn niet herkansbaar.

· Er zijn aanvullende afspraken over mondelingen en PO’s die nog gemaakt moeten worden. De leerlingen zijn daarover geïnformeerd.

We adviseren u bovenstaande goed met uw kind te bespreken. Het is belangrijk dat de leerlingen beseffen dat de examens niet uitgesteld worden. Ze gaan deelnemen aan de komende schoolexamens en vervolgens ook aan de landelijke Centrale Examens. Alleen als een kind ziek is, kan het geen examen doen. Tijdige afmelding is dan belangrijk.

Onze scholen houden zich bij de komende examens strikt aan de RIVM-richtlijnen op het gebied van hygiëne. Wij zorgen voor geschikte ruimtes binnen de school, waar de examens worden afgenomen. Daarbij hanteren we ook minimaal de geadviseerde 1,5 meter tussenruimte.

Het is nog even improviseren om onze leerlingen goed en veilig examen te kunnen laten doen. Als school hebben we de ruimte om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) indien nodig aan te passen, bijvoorbeeld door bepaalde examens in een andere vorm af te nemen. Als er specifieke problemen zijn, meld dat dan bij de schoolleiding, ook als er nog vragen zijn naar de nog openstaande herkansingen.

We houden u op de hoogte over de huidige schoolsluiting en het afstandsonderwijs. Heeft u specifieke vragen, dan vragen wij u deze te stellen aan de schoolleiding.


Ook interessant

Open lesmiddag (online)

Trajectum College

Open lesmiddagen (online) Je zit nu in groep 8 en je moet een belangrijke keuze gaan maken: naar welke middelbare school wil je volgend jaar gaan? We willen je graag helpen bij je keuze en nodigen je uit om je aan te melden voor de open lesmiddag! Tijdens de open...

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet op dinsdagavond 12 januari jl. met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder

Opnieuw kwam het kabinet gisteravond met nieuws over de huidige coronamaatregelen. De lockdown wordt verlengd, wat voor ons concreet inhoudt dat de schoolgebouwen langer dicht blijven en we doorgaan met het verzorgen van online onderwijs. Daarbij blijven er uitzonderingen voor eindexamenklassen, praktijkvakken en kwetsbare leerlingen.

Lees verder