12 - Jan - 2021

Communicatie lockdown 2

Via dit artikel delen we de communicatie over alle wijzigingen die in ons onderwijs plaatsvinden tijdens de lockdown. We zorgen ervoor dat dit artikel steeds geüpdatet wordt.

Op 15 januari hebben we een brief gestuurd naar leerlingen en ouders waarin we uitleggen dat we naar aanleiding van de uitleg van de vo-raad nog enkele aanpassingen hebben doorgevoerd. De brief is hier te bekijken.

Op 12 januari hebben we naar aanleiding van de persconferentie een brief gestuurd naar leerlingen en ouders. In de brief beschrijven we dat de Nuovo scholen besloten hebben dat er op 13 januari 2021 geen fysieke lessen plaatsvinden. De reeds geplande online lessen gaan wel gewoon online door. De brief is hier te bekijken.

Op 18 december hebben we een uitgebreide nieuwsbrief verstuurd met daarin onder andere informatie over hoe het onderwijs op X11 er tussen 5 januari en 17 januari uit gaat zien. De nieuwsbrief is hier te bekijken.

Op 15 december hebben mentoren met behulp van een presentatie met de leerlingen besproken hoe we ons voorbereiden op de periode van 5 januari tot en met 17 januari. De presentatie is hier te bekijken.

Op 15 december hebben we ook een nieuwsbrief naar leerlingen en hun ouders gestuurd. In deze nieuwsbrief hebben we wat algemenere informatie opgenomen, omdat we voor meer specifieke informatie afhankelijk zijn van berichtgeving van het Ministerie van Onderwijs. We verwachten voor 19 december een nieuwsbrief te versturen met meer gedetailleerde informatie. De nieuwsbrief van 15 december is hier te bekijken.

Ook interessant