19 - Feb - 2021

Branchegerichte cursussen

In de derde en vierde klas van het praktijkonderwijs richt een leerling zich steeds meer op het werk dat hij of zij leuk vindt. Dat gebeurt met branchegerichte cursussen van twee tot vier uur per week. Bijvoorbeeld werk in een winkel of werken in de keuken. Bij zo'n cursus hoort ook een stage.

We werken samen met werkgevers die vaak een eigen (branche) opleiding aanbieden waaraan een leerling mee kan doen. Of de werkgever geeft aan wat de leerling nodig heeft om kansrijk te zijn voor een arbeidscontract. Dan gaan wij op zoek naar een opleiding waar je dat leert. Wij maken een maatwerkpakket voor de leerling, gebaseerd op zijn leerstijl en leervermogen en wat ondersteunend is voor een vervolgtraject op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. In de school zelf bieden wij ieder jaar een VCA cursus aan. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid voor het BAS (Horeca bedieningsassistent) en KAS (Horeca keukenassistent) programma. Ons onderwijsprogramma wordt flexibel ingericht waarbij we kijken welke branchecursussen aanvullend aangeboden kunnen worden. Daarnaast kunnen leerlingen in de praktijk verschillende Praktijkverklaringen (MBO niveau 1) behalen zie https://www.s-bb.nl/

Ook interessant

Op X11 vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en blijven over wat er goed gaat, wat verbeterd zou kunnen worden en waar we de komende jaren naartoe gaan. Hierom organiseren we in mei en juni 2021 gesprekstafels voor leerlingen, medewerkers en ouders. In dit artikel...

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder

School hoort een veilige en prettige omgeving te zijn voor iedereen. De tijd die je op school doormaakt herinner je je leven lang, mede omdat je ontzettend bezig bent met wie je bent en belangrijke vriendschappen aangaat. We voelen op X11 een grote verantwoordelijkheid voor het waarborgen van sociale veiligheid....

Lees verder