19 - Feb - 2021

Branchegerichte cursussen

In de derde en vierde klas van het praktijkonderwijs richt een leerling zich steeds meer op het werk dat hij of zij leuk vindt. Dat gebeurt met branchegerichte cursussen van twee tot vier uur per week. Bijvoorbeeld werk in een winkel of werken in de keuken. Bij zo'n cursus hoort ook een stage.

We werken samen met werkgevers die vaak een eigen (branche) opleiding aanbieden waaraan een leerling mee kan doen. Of de werkgever geeft aan wat de leerling nodig heeft om kansrijk te zijn voor een arbeidscontract. Dan gaan wij op zoek naar een opleiding waar je dat leert. Wij maken een maatwerkpakket voor de leerling, gebaseerd op zijn leerstijl en leervermogen en wat ondersteunend is voor een vervolgtraject op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. In de school zelf bieden wij ieder jaar een VCA cursus aan. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid voor het BAS (Horeca bedieningsassistent) en KAS (Horeca keukenassistent) programma. Ons onderwijsprogramma wordt flexibel ingericht waarbij we kijken welke branchecursussen aanvullend aangeboden kunnen worden. Daarnaast kunnen leerlingen in de praktijk verschillende Praktijkverklaringen (MBO niveau 1) behalen zie https://www.s-bb.nl/

Ook interessant